top of page

Allt du behöver veta om utförseltullkontor

Utförseltullkontor


Utförseltullkontor (tidigare utfartstullkontor) är vitala knutpunkter i varje lands gränsövervakning och spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa att all export sker enligt gällande lagar och regler. Om du är i exportbranschen och behöver navigera genom komplexiteten i utförselstullar, är det smart att vända sig till experter. Tullify är din pålitliga partner som kan guida dig genom varje steg i processen, säkerställa att din last klarar alla tullkontroller och hjälpa dig att undvika kostsamma förseningar.


Hur ser utförseltullkontorkoden ut och vart hittar man den infon?


Utförseltullkontorskoden börjar alltid med landets landkod följt av 6 siffror/bokstäver. Se nedan exempel. Arendal = SE603303

Bremerhaven = DE002452

 
Hur fungerar utförseltullkontor?


1. Granskning av exporterade varor:


Utförseltullkontoret ser till att alla varor som lämnar landet är noggrant dokumenterade och uppfyller alla lagkrav. Detta inkluderar att försäkra sig om att exporten inte innehåller förbjudna eller reglerade produkter. Tullify kan hjälpa till att säkerställa att all nödvändig dokumentation är korrekt ifylld och inskickad.

 

2. Uppkrävning av tullavgifter:


Även om det är mer ovanligt med utfartstullar, kan vissa produkter kräva avgifter vid export. Tullify har expertisen att beräkna dessa avgifter korrekt och se till att du inte betalar mer än nödvändigt.

 

3. Säkerhetskontroller:


Säkerheten är avgörande i exportprocessen. Utförseltullkontor använder sig av avancerad teknologi för att skanna och säkerställa att inga olagliga varor smugglas ut ur landet. Tullify kan förbereda dig på vad som kan förväntas under dessa kontroller och hur du bäst förbereder din last.

 

4. Samverkan med andra myndigheter:


Tullify arbetar inte bara med tullkontoret utan samverkar också med andra relevanta myndigheter för att din export ska gå så smidigt som möjligt. 

 

Processen vid utförseltullkontor


Exportprocessen börjar med att du deklarerar dina varor. Detta sker numera oftast genom digitala plattformar, och Tullify kan hjälpa dig att hantera dessa system effektivt. Efter deklarationen kommer tullpersonal att granska dina uppgifter och kan komma att utföra en fysisk kontroll. Med Tullify hjälp, kan du vara förberedd och säker på att allt går rätt till.

 

Framtid och modernisering


I och med det nya exportsystemet som kommer hösten 2024 så har utförseltullkontor aldrig varit viktigare. Läs mer om varför och nya exportsystemet här: https://www.tullify.se/nytt-exportsystem
 
Att navigera i världen av utförselstullar kan vara komplicerat, men med Tullify vid din sida är du aldrig ensam. Låt oss tillsammans se till att din exportverksamhet är både effektiv och compliant. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att maximera din exportpotential!


Allt du behöver veta om utförseltullkontor

bottom of page