top of page

Exportera till Norge

Lagar och regler när du ska exportera till Norge

Det första du behöver känna till, om du skall exportera till Norge, är att landet inte är medlem i EU. Detta gör att det finns förhållningsregler och tullregler du som företagare behöver ha kunskap kring för att inte åka på onödiga avgifter. I värsta fall kan dina varor och gods nekas införsel av den norska tullen. 

 

Det råder inte fri handel mellan Norge och Sverige. Däremot kan man kalla det för fri rörlighet med reservationer. Trots att landet inte är medlem inom EU så ingår Norge i EU:s inre marknad där fri rörlighet ska råda för varor och tjänster. Den inre marknaden omfattar utöver EU:s 27 medlemsländer även Norge, Island och Liechtenstein. Dem tre länderna har ett handelsavtal (EES) med EU, som innebär att fri rörlighet för varor och tjänster. Med vissa undantag.

 

Du som företag kommer att behöva betala tullavgifter och genomföra rätt tulldeklarationer för att lyckas genomföra en införsel från Sverige in till Norge.

Genom att använda ett tullombud som Tullify kan du känna dig trygg med att alla dina varor och gods kommer att komma in i Norge och nå sin slutdestination. Vi handlägger ditt ärende bara inom några timmar från att den når vår personal. Du kan kontakta vår personal genom chatt, formulär, mail eller samtal.

Hur exporterar jag till Norge från Sverige?

Det finns flera olika sätt du kan genomföra en export från Sverige till Norge. Det enklaste sättet är att kontakta oss på Tullify och låta oss hjälpa dig med tulldeklarationen och exporten i sin helhet. Genom oss får du hjälp med följande moment som måste genomföras enligt den norska tullen:

 

 • Momshantering och olika kostnader som kan tillkomma (ink. punktskatter)

 • Tullregler och tullkostnader vid specifika varor

 • Rätt deklarationer och deklarationsformulär som skall fyllas i

 • Tullklarering av varor

 • Klassificering av dina varor 

 • Rådgivning 

 

Om något mot all förmodan skulle hända när du har skickat dina varor till Norge så hjälper vi dig. Det kan uppstå frågor från det norska tullverket som du kanske inte förstår. Vi på Tullify har lång erfarenhet inom tullhantering och vi har god kännedom om hur export och import skall genomföras till Norge.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ladda upp fil
Importdeklaration
VI FINNS HÄR OM DU BEHÖVER HJÄLP

Tullregler när du skall skicka varor och gods till Norge

Norge ingår inte i EU:s gemensamma tullområde – det gör bara länder som är medlemmar inom EU. Inom EU:s tullområde har alla tullformaliteter och tullkontroller mellan medlemsländerna tagits bort. Här regleras varuhandeln av en gemensam tullagstiftning. När en vara tullbehandlats i samband med import från ett land utanför EU kan varan cirkulera fritt och säljas vidare inom EU.

 

Kravet på införsel av på varor och tjänster är ofta desamma i EU och ESS. Andra varor skall ömsesidigt erkännas av EU- respektive EES-ländernas myndigheter. Det förutsätter att varan uppfyller samma regler för ursprung som gäller för sänkt tull i EES-avtalet. Det finns också varor som är olika reglerade. En del omfattas heller inte av EES-avtalet. Det kan vara en anledning till att varor inte godtas av mottagarlandets tullmyndighet.

Vad kostar det att exportera till Norge?

Vi på Tullfy kan garantera dig bra priser när du väljer att genomföra en export till Norge. Oavsett storlek på din export har vi en lösning och ett prisförslag till dig och ditt företag.

Priserna på vad det kostar att exportera till Norge varierar. Några av de faktorer som påverkar priset är olika norska tullregler, inflation, vad det är för typ av gods som man importerar till Norge och volymen på hela importen.

Notera: I Norge är man befriad från deklarationsplikt om man beställer varor från utlandet där försändelsen har ett värde understigande 350 NOK, inklusive frakt- och försäkringskostnader.

Vilka tulldokument krävs för export till Norge?

För att, som svenskt företag, kunna exportera till Norge så krävs en svensk exportdeklaration. Kortfattat kan man säga att den gör att du får lämna EU. Du behöver även i samråd med köparen lösa en Norsk Importdeklaration. Vi erbjuder oss att hjälpa dig med  båda bitarna så att du slipper krångla med det.

5 Steg för att sälja till Norge

För att deklarationen till Norge skall genomföras så snabbt och enkelt som möjligt, behöver du ha koll på vilka regler och vilken dokumentation som gäller för just dina varor.

 

Här kommer 5 viktiga punkter som hjälper dig att komma igång.

 

 • 1. Ansök om EORI-nummer

EORI-nummer är ett unikt registreringsnummer som används för att identifiera ditt företag

inom EU. Ansök om numret här eller så kan vi kontrollera om du redan har ett åt dig.

 

 • 2. Ta reda på varukod och tullsats för din vara

På Tullverkets hemsida hittar hittar du både den svenska varukoden och en hänvisning till den norska. Behöver du hjälp med klassificeringen så är det bara att höra av sig. 

 

 • 3. Kolla upp exportregler i Norge

Det kan finnas exportrestriktioner för dina varor i Norge. För vissa typer av varor kommer du att behöva en licens eller tillstånd. Varor som omfattas av restriktioner i Norge är bland annat livsmedel och växter, alkoholhaltiga drycker och elektriska produkter. I Norge måste du också alltid betala införselmoms och momsdeklarera.

 

 • 4. Ta fram rätt dokumentation (styrkande handlingar). 

För att visa vad du exporterar används vanligtvis en handelsfaktura vid namn “Commercial Invoice”,

men för varor man inte betalar eller tar betalt för används istället en “Proforma Invoice”. Du kan välja att skicka tulldokumentationen elektroniskt som EDI eller via Tullverkets Internetdeklaration (TID). Eller så ringer du oss så hjälper vi dig - från start till mål. 

 

 • 5. Behöver du ett exportbevis?

I några fåtal fall, exempelvis vid temporär export eller begäran om återbetalning av tull vid retur, kan du behöva ett bevis på att varorna lämnat EU. Skatteverket eller andra myndigheter kan av andra

anledningar också vilja se ett exportbevis. För att få detta skriver du in koden 30400 i fältet

”särskilda upplysningar/kod” i exportdeklarationen.

FAQ - Läs om de vanligaste frågorna kring export till Norge

Vad krävs för att exportera till Norge?

Det som krävs för att exportera till Norge är en Svensk exportdeklaration tillsammans med en Norsk importdeklaration. Vi kan hjälpa dig med båda om du så önskar.

Vad för underlag krävs för att exportera till Norge?

Det styrkande dokument som du behöver ha: Faktura, proforma eller kvitto. Om inte kolli och vikt framgår i ovan så krävs även det. Du ska kunna visa upp dina styrkande handlingar om Tullverket begär det. Tänk på att landet som du exporterar till kan ställa andra krav på fakturan och annan dokumentation än den som gäller i Sverige.

Är Norge med i ESS-avtalet?

Ja, detta frihandelsavtal gäller för Norge, EU-länderna, Island och Liechtenstein. Vilket betyder att det är nästan tullfri handel för alla varor samt fri rörlighet för de flesta varor, tjänster, kapital och personer mellan Norge och EU. (Men inte alla varor)

Varför exportera från Sverige till Norge

En av många anledningar är att du har bra möjlighet att lyckas. Norge och Sverige är som storebror och lillebror och genom historien har vi haft många olika samarbeten. Vår gemensamma historia, kulturarv och vårt grannskap gör det smidigt och enkelt att jobba med och förstå varandra. Våra språkliga likheter ger svenska företag goda chanser att lyckas med affärer i Norge.

Är det tull vid export till Norge?

Vid export till Norge så lämnar du EU när du korsar gränsen och kan därför behöva betala tull. Men då Norge är medlemmar i EES råder det fri handel mellan Norge och Sverige, vilket gör att mottagaren inte behöver betala tull för de flesta varor. Det är främst textilier, mat och dryck som är tullbelagt från Sverige till Norge. 

Kan man skicka varor på temporär export till Norge? 

Ja, ska du utföra ett arbete, skicka varor för utställningar eller provkollektioner så kan du skicka dem på temporär export och sedan återimportera din vara utan att betala tull eller moms. Du behöver ett exportbevis och till den norska tullen behöver du inte föranmäla din vara. 

Är det vanligt att exportera till Norge?

Ja, sveriges största handelspartner är Norge. 

Exportera till Norge
bottom of page