top of page

Exportdeklaration

Vad är en exportdeklaration?

 

En exportdeklaration är en deklaration som skickas in elektronisk eller som en fysisk blankett till det svenska Tullverket. Det finns minst 31st punkter som måste vara korrekt ifyllda när du skickar in din exportdeklaration. Bland dessa punkter måste det bland annat framgå rätt antal varuposter, rätt varukoder och vem som är deklarant/ombud.

 

Fyller man i några av dessa punkter fel eller missar att fylla i information så kommer deklarationen att nekas och ni kommer att behöva göra om ärendet, förutsatt att Tullverket godkänner ändringen. I värsta fall kommer det att dra ut på tiden och era varor kommer inte att skickas i tid som ni önskar. 

​

Många kunder upplever detta som tidskrävande och svårt. Därför har många valt att vända sig till oss på Tullify. Vi har jobbat med detta i över 20 år och vi älskar det vi gör. Att jobba med export, exportdeklarationer och exporthantering tillhör vår vardag och vi hanterar över hundratals ärenden i veckan. 

Tullify hjälper dig att genomföra en exportdeklaration

​

Hur säger man detta utan att skryta? Det går inte. Med en svarstid på under 15 minuter är vi övertygade om att ingen annan aktör på marknaden kan hantera exportdeklarationer som vi.

 

Tullify är det enda Tullombudet på marknaden som fokuserar på enbart export. Detta gör att vi kan erbjuda extremt snabba svarstider och låga priser.

 

 • Inga uppstartskostnader

 • Inga bindningstider

 • Inga långa kontrakt

​

​Dessutom erbjuder vi alltid gratis testperiod på 14 dagar för potentiella kunder med regelbundna exportflöden.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ladda upp fil
genomför en exportdeklaration

Varför är det viktigt med rätt varukod i en exportdeklaration? 

 

 • Kontrollera om det finns några import- eller exportrestriktioner.

 • Ta reda på om dina varor kräver en exportlicens.

 • Kontrollera om du måste betala moms för dina varor.

Våra tjänster inom exporthantering

​​

 • Exportdeklarationer.

 • Kvalitetssäkra dina exporter.

 • Klassificering av dina varor.

 • Lagring av deklaration och bifogade handlingar.

 • Rådgivning och konsultation.

 • Utbildningar inom export och tulldeklarationer.

Att tänka på när du skall genomföra en export och skall fylla i en exportdeklaration

 

Innan du exporterar är det viktigt att ta reda på om det finns några bestämmelser i mottagarlandet, det vill säga importlandet, som du som exportör måste ta hänsyn till. Antingen lägger du timmar i att sätta dig in i samtliga bestämmelser, eller så ringer du oss för att få hjälp.

​

Det behövs inget generellt tillstånd för att börja exportera, bara ett EORI-nummer. Men vissa varor, till exempel jordbruksprodukter, kulturföremål och utrotningshotade djur och växter kan kräva det. Därför rekommenderar vi alltid att du hör av dig innan du genomför din export och innan du tar beslutet att självmant välja att fylla i din deklaration. 

​

Tullverket.se kan du själv läsa dig till vad som förväntas av dig om du väljer att genomföra export på egen hand. Tänk dock på att det svenska Tullverket inte kommer att genomföra ärendet åt dig och kommer inte fylla i din exportdeklaration. Tullverket kommer att hänvisa dig till ett tullombud får att få hjälp med ditt ärende och för att se till att exportdeklarationer fylls i korrekt. Tullverket är neutrala och kommer inte rekommendera något tullombud. Kolla in våra recensioner på Google så ser du att vi är det självklara valet.

Tulldeklaration export

 

Export är när du skickar varor till ett land utanför EU. Oftast kopplat till försäljning, men gåvor och andra försändelser kan också räknas som export. När du exporterar en vara ska du lämna en exportdeklaration till Tullverket. Du kan göra den själv, men vi rekommenderar att du tar hjälp av ett professionellt tullombud som Tullify. Då kommer ditt ärendet att hanteras snabbt och all information blir korrekt som skickas in till Tullverket. 

 

Du kan lämna in en tulldeklaration på flera olika sätt:

 

 • Med hjälp av en pappersblankett, som du skickar till den svenska tullmyndigheten.

 • Genom att själv använda TID. (Tullverkets internetdeklaration)

 • Genom att använda ett tull-system som är integrerat med Tullverket.

 

Om du ska lämna in flera deklarationer kan det vara mer fördelaktigt för dig att använda ett modernt tull-system, eftersom det sparar tid.

Varukoder när du skall exportera gods

 

En varukod består av åtta till tio siffror. Skulle någon siffra bli fel kan det bli både dyrt och utdraget. Så låt oss ta hand om det i stället.

 

 • HS-nummer: de fyra första siffrorna.

 • HS-undernummer: de sex första siffrorna.

 • Kombinerade Nomenklaturen, KN-nummer: åttasiffriga varukoder.

 

Kärt barn har många namn. Och det gäller även inom varukoder och deras benämningar. Varukod kan även kallas HS-kod, Statistiskt nummer, Taric-nummer eller Tariff-nummer. 

 

Varukoden används för att beräkna import- och exporttullar. Den används också för statistiska ändamål. HS står för Harmonized Commodity Description and Coding System och är ett system som används av de flesta länderna i världen för tulländamål och för internationell handelsstatistik. Den används i över 200 länder. De fyra första siffrorna är desamma i alla länder som använder HS. De första sex siffrorna är desamma i alla länder som är medlemmar i Världstullorganisationen (WCO).

 

KN används för att klassificera varor för tulländamål i EU och för handelsstatistik. De första sex siffrorna är desamma som i HS. Den åttonde siffran används för att dela upp varor mer i detalj.

Skicka varor utanför EU

 

För svenska företag kan det vara en stor utmaning att få till en lyckad export av varor och gods utanför EU. Reglerna skiljer sig beroende på vilket land man ska exportera till och reglerna skiljer sig också beroende vilken typ av gods eller vara som man exporterar. 

 

Oavsett hur stort eller litet ditt företag är så kommer vi på Tullify att hjälpa dig med att skicka varor utanför EU. Inga beställningar är för stora för oss och vi ser alltid till att genomföra exporten inom den tidsram som ni önskar. Vi garanterar er att vi är snabbast i branschen på att hantera ärenden inom export, utan att det påverkar kvaliteten för våra kunder. 

 

Tänk på att länder som Norge och Schweiz inte ingår i EU. Vilket betyder att du behöver en exportdeklaration om du skall skicka varor och gods till dessa två länder. Många företag i Sverige handlar med just Norge och behöver således hjälp med att exporten genomförs på rätt sätt. Genom att anlita oss på Tullify kommer du att slippa dolda kostnader och diverse tillägg som kan tillkomma om man skulle genomföra en export till Norge eller Schweiz på fel sätt. Redan från start lägger vi upp ärendet korrekt och ser till att du får det bästa priset på marknaden för att genomföra en export. 

PRATA MED EN EXPERT PÅ EXPORT
Richard Coster pÄ Tullify
FAQ - Gällande exportdeklarationer

1

Behövs det exportdeklaration till EU-länder?

​

Nej, det är fri rörlighet för varor mellan länderna i EU. Du behöver då inte lämna en exportdeklaration när du säljer en vara till ett land inom EU.

2

Vad är EORI-nummer?

​

För att kunna importera och exportera måste man ha ett EORI-nummer. EORI är förkortningen av "Economic Operator Registration and Identification" och är ett unikt nummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet. Ansök om EORI-nummer här eller läs mer om det på tullverket.se

3

Vad kostar en exportdeklaration?

​

Priset på en exportdeklaration varierar av flera anledningar. Hör av dig till oss så ska vi se till att du får ett bra pris för din verksamhet och storlek.

4

Vad är en godkänd plats vid export?

​

En godkänd plats för export är platser där varorna lastas för export.

5

Vad är klassificering?

​

När du deklarerar en vara för export måste du ange en varukod. Varukoden är en sifferkod som beskriver varan och den styr vilka bestämmelser som gäller vid import och export. Alla varukoder finns samlade i tulltaxan. Vid export består varukoden normalt av åtta siffror.

6

Vad är ett Exportföljedokument?

​

Ett exportföljedokument, EAD (Export Accompanying Document), är det dokument som visar information på exporten. Den innehåller ett MRN-nummer (Movement Reference Number) och visar att Tullverket har godkänt tulldeklarationen och frigjort varan för export. Exportföljedokumentet ska sedan visas upp på det utförseltullkontor där varan lämnar EU:s tullområde.

7

Att tänka på vid Exportrestriktioner

​

En del varor har restriktioner kring sig som man måste ha överseende med när det kommer till export. För att skicka dessa varor krävs intyg eller licens från aktuell myndighet. Exempel på varor som kräver godkännande:

 

 • Radioaktivt avfall

 • Utrotningshotade djur och växter

 • Förbrukade köldmedier, t.ex. kylskåp, frysar, luftkonditioneringsanläggningar som innehållande ozonnedbrytande ämnen

 • Vapen och ammunition

 • Kulturföremål

 • Avfall

Exportdeklaration
bottom of page