top of page

A.TR-certifikatet

ATR-certifikatet, även känt som A.TR., står för "Admission Temporaire - Temporary Admission" och är ett dokument som underlättar handel mellan EU-medlemsländer och Turkiet. Det är särskilt värdefullt för företag som importerar och exporterar varor mellan dessa regioner. Genom att använda ett ATR-certifikat kan företag dra nytta av tullfrihet eller reducerade tullsatser på sina varor, vilket kan leda till betydande kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

A.TR-certifikatet
Tullfrihet eller reducerade tullar

Ett av de största fördelarna med ATR-certifikatet är möjligheten att importera eller exportera varor mellan EU och Turkiet med förmånliga tullvillkor. Detta kan leda till avsevärda kostnadsbesparingar för företaget och stärka dess konkurrenskraft på den internationella marknaden. Genom att minska eller eliminera tullkostnader kan företag öka sina marginaler och erbjuda mer konkurrenskraftiga priser till sina kunder.

Smidigare tullprocess

Användningen av ATR-certifikatet förenklar tullprocedurerna avsevärt och minskar den administrativa bördan för företagen. Detta innebär att företagen kan spara både tid och resurser, vilket gör det enklare att bedriva handel över gränserna. En effektiv tullprocess är avgörande för att säkerställa snabba leveranser och minimera störningar i försörjningskedjan.

Ökad trovärdighet med A.TR-certifikatet

Genom att använda ATR-certifikatet visar företag att de följer internationella handelsregler och är beredda att engagera sig i gränsöverskridande affärer. Detta kan öka förtroendet hos internationella affärspartners och öppna dörrar för nya samarbeten och affärsmöjligheter. Att ha en pålitlig och transparent handelsprocess är en viktig faktor för att bygga långsiktiga affärsrelationer.

Tullify – Din pålitliga partner

Tullify är din pålitliga partner när det gäller att säkerställa att din internationella handel går smidigt och effektivt. Våra experter har omfattande kunskap om ATR-certifikatet och kan hjälpa dig med alla aspekter av processen, inklusive:

Ansökan om ATR-certifikat

Vi hjälper dig att förbereda och lämna in ATR-certifikatsansökningar för att säkerställa att du uppfyller alla krav och föreskrifter. Genom att säkerställa att ansökan är korrekt ifylld och komplett, minskar risken för förseningar och problem vid tullklarering.

Dokumenthantering

Vi tar hand om all dokumentation och pappersarbete som krävs för att säkerställa att dina varor flyter smidigt genom tullarna. Vår erfarenhet och noggrannhet säkerställer att alla dokument är i ordning och att tullklareringsprocessen går så smidigt som möjligt.

Rådgivning och support

Våra experter står till ditt förfogande för att svara på dina frågor och ge råd om bästa praxis för att dra nytta av ATR-certifikatets fördelar. Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning baserat på ditt företags specifika behov och handelsmål.

Så här fyller du i ett varucertifikat A.TR

Så här fyller du i ett varucertifikat A.TR

Att fylla i ett varucertifikat A.TR kan verka komplicerat, men med rätt vägledning är det en hanterbar uppgift. Här är en steg-för-steg-guide för att säkerställa att certifikatet fylls i korrekt:

 

 • Fält 1: Ange exportörens fullständiga namn och adress.

 • Fält 2: Transportdokumentets nummer (valfritt).

 • Fält 3: Mottagarens fullständiga namn och adress (valfritt).

 • Fält 5: Exportland – ange specifikt landet, till exempel Sverige, och undvik att skriva EU eller Europeiska gemenskapen.

 • Fält 6: Importland – ange Turkiet.

 • Fält 7: Transportuppgifter (valfritt).

 • Fält 8: Anmärkningar – här kan du anteckna enligt regler för duplikat av certifikat och certifikat som utfärdas i efterhand.

 • Fält 9: Artikelnummer – ange artikelns positionsnummer i certifikatet.

 • Fält 10: Ange kollinas märken, nummer, antal och typ samt varornas handelsbenämning. Om fältet inte används fullt ut, dra en vågrät linje under sista raden och fyll igen resten av det tomma utrymmet.

 • Fält 11: Ange bruttovikt eller annan kvantitet för de varor som beskrivs i fält 10.

 • Fält 12: Exportlandets tullmyndighet fyller i detta fält. Om du är en exportör med särskilt tillstånd, stämplar du själv varucertifikatet med den stämpel som beskrivs i ditt tillstånd.

 • Fält 13: Ange ort, datum och underskrift.

 

Känns detta svårt? Inga problem! Kontakta oss på Tullify så hjälper vi dig med hela processen och säkerställer att ditt A.TR-certifikat är korrekt ifyllt och klart för användning.

Sammanfattning

ATR-certifikatet är en kraftfull resurs för företag som vill förenkla sin internationella handel och minska tullkostnader. Hos Tullify är vi dedikerade till att hjälpa dig att dra nytta av dessa fördelar genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar ditt företags behov. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan stödja din verksamhet och säkerställa smidigare internationell handel med ATR-certifikatet.

bottom of page