top of page

Så här fyller du i ett EUR1-Certifikat

När du fyller i varucertifikat EUR.1 är det viktigt att vara noggrann och följa de specificerade riktlinjerna. Här är en detaljerad guide för att korrekt fylla i varje fält:

 

Fält 1: Ange exportörens fullständiga namn och adress.

 

Fält 2: Här ska du alltid ange "Europeiska gemenskapen" eller dess engelska motsvarighet "The European Community" på den första raden, och det land som EU har slutit ett frihandelsavtal med på den andra raden. Om frihandelsavtalet förhandlades före 2011 ska du formellt ange "Europeiska gemenskapen".

 

Fält 3: Detta fält är inte obligatoriskt, men om det fylls i ska mottagarens fullständiga namn och adress anges.

 

Fält 4: Ange produktens ursprungsland. Om produkten har sitt ursprung inom EU ska du ange "Europeiska unionen". För varor med ursprung inom EES-området som exporteras till Norge, Liechtenstein eller Island, använd "EES" som ursprungsland.

 

Fält 5: Namnet på mottagarlandet.

 

Fält 6: Upplysningar om transporten kan fyllas i här, men det är inte obligatoriskt.

 

Fält 7: Här görs eventuella anmärkningar enligt certifikatets regler.

 

Fält 8: Ange kollinas märke, nummer, antal och slag samt gör en detaljerad beskrivning av de varor som certifikatet ska gälla för. Om det behövs kan du använda en bilaga för att lista varorna, men se till att denna bilaga stämplas av tullmyndigheten.

 

Fält 9: Bruttovikten eller annan kvantitet för varorna.

 

Fält 10: Detta fält är inte obligatoriskt, men om du har bifogat en faktura måste du ange fakturanumret här.

 

Fält 11: Avsett för tullmyndighetens stämpel och underskrift av tulltjänsteman.

 

Fält 12: Exportörens försäkran, inklusive ort, datum och exportörens underskrift.


 



Följ dessa riktlinjer noggrant för att korrekt fylla i varucertifikat EUR-1 och underlätta exportprocessen.

 

Om du anser att det ser svårt ut eller inte har tid att göra det så är det bara att kontakta Tullify AB så löser vi det åt dig.




Så här fyller du i ett EUR1-Certifikat

bottom of page