top of page

Behöver du effektiv hjälp med tullklarering för dina import- eller exportvaror? Tullify är din pålitliga partner för att säkerställa smidiga och korrekta tullklareringar.

Vad är tullklarering?

 

Tullklarering är den avgörande processen där import- eller exportvaror genomgår granskning och godkännande från tullmyndigheterna. Det utgör en kritisk aspekt av internationell handel och kräver strikt efterlevnad av tullbestämmelser samt korrekt hantering av dokumentation för att undvika förseningar eller potentiella avgifter.

 

Hur kan vi hjälpa dig med din tullklarering?

 

Tullify strävar efter att göra tullklareringen smidig och effektiv för företag i alla storlekar genom att erbjuda skräddarsydda tjänster. Genom att samarbeta med oss får du tillgång till:

Expertis och erfarenhet: Vårt team består av kunniga tullspecialister som är väl förtrogna med tullregler och processer. Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade med de senaste förändringarna i tullagstiftningen för att säkerställa en korrekt hantering av dina varor.

Effektiv och snabb tjänst: Vi inser vikten av snabba och smidiga tullklareringar. Genom att använda avancerade system och effektiva processer strävar vi alltid efter att minimera eventuella förseningar i tullproceduren.

Fullständig dokumenthantering: Vi tar hand om all nödvändig dokumentation och formaliteter som krävs för tullklarering. Detta minskar ditt administrativa arbete och säkerställer överensstämmelse med gällande regelverk.

Personlig kundservice: Vi värdesätter de unika behoven hos våra kunder. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar och personlig support för att säkerställa att dina specifika krav uppfylls.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ladda upp fil

Sex enkla steg till framgång för tullklarering med Tullify:

Korrekt ifylld kommersiell faktura: Se till att du noggrant har fyllt i din kommersiella faktura och inkluderat den i din försändelse. Det är avgörande att alla uppgifter är korrekta och att dokumentationen är komplett för en smidig tullklarering.

Inkludera fraktsedel: Kontrollera att din fraktsedel är inkluderad i försändelsen och att alla nödvändiga uppgifter är korrekt ifyllda. Det är viktigt att informationen på både kommersiell faktura och fraktsedel matchar varandra för att undvika fördröjningar i tullprocessen.

Ytterligare dokumentation: Utöver kommersiell faktura och fraktsedel kan det krävas andra dokument, som exporttillstånd. Se till att du har inkluderat all nödvändig dokumentation och följ eventuella riktlinjer eller guider för att undvika komplikationer.

Informera mottagaren om tullavgifter och skatter: Var transparent med mottagaren om eventuella tullavgifter och skatter som kan uppstå. Detta ger dem möjlighet att vara förberedda och undvika överraskningar vid mottagandet av försändelsen.

Kontrollera restriktioner i destinationslandet: Forskning är nyckeln. Se till att du är medveten om eventuella restriktioner eller förbud för de varor du skickar till destinationslandet. Detta kan bidra till att undvika problem vid tullklareringen.

Bevilja fullmakt till Tullify: Om du använder Tullify  för första gången, överväg att bevilja dem en fullmakt. Detta möjliggör att Tullify  kan utföra tullklareringen på din räkning, vilket kan underlätta processen och minska administrativ bördan för dig som avsändare.

Varför ska du välja oss?

Vår primära målsättning är att förenkla och effektivisera tullklareringen för dig, oavsett omfattning eller typ av verksamhet.

 

Genom att fokusera på att minimera risker, förenkla processen och säkerställa överensstämmelse med tullregelverket, är vi det självklara valet för din tullklarering.

 

 • Inga uppstartskostnader

 • Inga bindningstider

 • Inga långa kontrakt​

Tullklarering

Tullklarering i Sverige: En detaljerad guid

 

Tullklarering är processen att deklarera varor till Tullverket när du importerar eller exporterar dem till eller från Sverige. Den här guiden kommer att ge dig en detaljerad översikt över när du behöver tullklarera varor, hur processen går till och tips för att undvika problem.

 

När behöver jag tullklarera varor?

 

Du behöver tullklarera varor i följande situationer:

 

Import:

 

 • När du beställer varor från ett land utanför EU: Du behöver alltid deklarera varorna till Tullverket och betala tull och moms. Vissa varor kan också vara belagda med andra avgifter, till exempel punktskatter.

 • När du importerar varor för ditt företag: Du behöver alltid tullklarera varorna, oavsett värde.

 

Export:

 

 • När du skickar varor till ett land utanför EU: Du behöver alltid deklarera varorna till Tullverket. Vissa varor kan kräva exporttillstånd.

 

Hur går tullklareringsprocessen till?

 

Tullklareringsprocessen kan variera beroende på om du importerar eller exporterar varor, hur du transporterar dem och varornas värde. Här är en generell översikt:

 

Import:

 

 • Ta hjälp av Tullify för att ta dig igenom tullklareringsprocessen.

 • Deklarera varorna: Du kan deklarera varorna digitalt via Tullverkets webbplats eller app, eller genom att fylla i en pappersdeklaration.

 • Betala tull och moms: Du kan betala tull och moms online, via bankgiro eller i kontanter.

 • Tullkontroll: Tullverket kan kontrollera varorna för att säkerställa att de deklarerats korrekt.

Export:

 

 • Ta hjälp av Tullify för att ta dig igenom tullklareringsprocessen.

 • Deklarera varorna: Du kan deklarera varorna digitalt via Tullverkets webbplats eller app, eller genom att fylla i en pappersdeklaration.

 • Få exporttillstånd: Vissa varor kan kräva ett exporttillstånd från Tullverket.

 • Tullkontroll: Tullverket kan kontrollera varorna för att säkerställa att de deklarerats korrekt.


 

Tips för att undvika problem vid tullklarering:

 

 • Läs på om Tullverkets regler och bestämmelser: Du hittar information på Tullverkets webbplats.

 • Använd ett tullombud: Om du inte är säker på hur du ska göra kan du anlita oss på Tullify som hjälper dig.

 • Ha koll på varornas värde: Det är viktigt att du vet hur mycket varorna är värda, eftersom det påverkar hur mycket tull och moms du ska betala.

 • Var beredd att betala avgifter: Förutom tull och moms kan det tillkomma andra avgifter, till exempel punktskatter.

Tullklarering – dokument och förfaranden
bottom of page