top of page

Nu kan du få COO-Certifikat från Tullify

Certificate of Origin, COO

I takt med att företag expanderar globalt, blir det allt viktigare att navigera i internationella tullkrav med precision och insikt. Ett centrala instrument i denna process är Ursprungscertifikatet (Certificate of Origin, COO). På Tullify AB specialiserar vi oss på att facilitera utfärdandet av dessa certifikat, vilket garanterar att dina varor uppfyller globala handelsbestämmelser och tullkrav.


Vad är ett COO-Certifikat?

Ett COO-certifikat är ett formellt dokument som bekräftar varans ursprungsland. Det används över hela världen för att styrka varans ursprung, vilket är en väsentlig aspekt av internationell handel och tullprocedurer. Ursprungscertifikatet fungerar som en viktig indikator för varors rätt till passering genom internationella gränser och kan vara avgörande för att utnyttja fördelarna med förmånstullbehandling och frihandelsavtal.

 

Varför är COO viktigt?

COO-certifikatet är en kärnkomponent i både import- och exportprocesser och kan ha betydande inverkan på tullsatser, importkvoter och handelssanktioner. Det är ofta ett nödvändigt dokument för många länder och verifierar varans egenskaper, vilket gör det oerhört värdefullt för företag som syftar till att optimera sina tullförfaranden och minska handelskostnaderna.

 

Förenkla med Tullify AB

Med Tullify AB:s omfattande tjänster för COO-certifikat kan ditt företag enkelt navigera i den ibland komplexa processen att erhålla dessa dokument. Vår expertis säkerställer att dina varor klassificeras korrekt och att alla erforderliga uppgifter är korrekt ifyllda och uppfyller internationella standarder. Vårt stöd innebär att du kan se fram emot en smidig process och fokusera på din kärnaffär och tillväxt.

 

FAQ om COO-Certifikat

Q: Måste varan ha svenskt ursprung? A: Nej den är inte begränsad till ett specifikt ursprungsland för dina varor. Det viktiga är att du kan verifiera varornas ursprung med korrekt dokumentation. Om dina varor har komponenter från olika länder, är det möjligt att lista alla relevanta ursprungsländer i din ansökan. Det är alltså fullt möjligt att ha multipelt ursprung angivet för dina varor, förutsatt att du har bevis som stödjer detta.

 

Q: Hur lång tid tar det att få ett COO genom Tullify AB?

A: Tidsramen för att erhålla ett COO kan variera beroende på produktens ursprungskomplexitet och kraven från destinationslandet. Tullify AB strävar efter att göra processen så snabb och smidig som möjligt.

 

Q: Är ett COO-certifikat alltid nödvändigt för internationell handel?

A: Även om det inte är ett krav för alla transaktioner, rekommenderas det starkt eftersom ett COO underlättar tullprocessen och kan minska tullavgifterna under vissa handelsavtal.

 

Q: Kan Tullify AB assistera med elektroniska COO-certifikat?

A: Absolut, vi bistår med både elektroniska och traditionella COO-certifikat beroende på dina behov och kraven i det land du gör affärer med.

 

Q: Vilken är giltighetstiden för certifikatet?

A: Certifikatet är giltigt i en period på fyra månader från och med utfärdandedatumet.
 

Kontaka oss för mer info: Besök vår webbplats eller kontakta Tullify AB direkt för att få mer information om COO-certifikat och hur vi kan hjälpa ditt företag att navigera effektivt i den globala handelns vatten. Våra experter är redo att se till att dina internationella affärer är smidiga och kostnadseffektiva.
COO-Certifikat

bottom of page