top of page

Ursprungscertifikat
Certificate of Origin
COO-certifikat

I dagens globala ekonomi spelar ursprungscertifikatet (Certificate of Origin, COO) en avgörande roll för att säkerställa att varor uppfyller de specifika krav och regler som ställs av importländer. Dessa dokument är viktiga för att verifiera varornas ursprung och för att optimera tullprocesser, vilket gör dem oumbärliga för företag som vill navigera effektivt genom internationella handelsbestämmelser och tullkrav.

Ursprungscertifikat Certificate of Origin COO-certifikat

Vad är ett ursprungscertifikat?

Ett ursprungscertifikat är ett officiellt dokument som bekräftar ursprungslandet för en vara. Det används internationellt för att styrka varans ursprung och är en kritisk komponent inom internationell handel och tullprocedurer.

 

Ursprungscertifikatet utfärdas av de regionala Handelskamrarna i Sverige och är icke preferentiellt, vilket innebär att varorna som nämns på dokumentet inte berättigar till tullnedsättningar eller andra tullförmåner i importlandet.

Giltighetstid och efterhandsutfärdande

Ett utfärdat ursprungscertifikat är giltigt i fyra månader. Om varorna fortfarande är på väg eller inte har nått sin destination efter denna period, måste ett nytt certifikat utfärdas. Det är också möjligt att utfärda certifikatet i efterhand, upp till tre månader bakåt, vilket måste anges vid ansökan.

Alternativ avsändare

Om exportören och säljaren inte är samma företag kan certifikatet utfärdas för en annan avsändares räkning. Det är då viktigt att ange exportörens företagsnamn följt av "on behalf of" och den faktiska avsändarens namn och adress.

Länder som kräver ursprungscertifikat

Vissa länder kräver ett ursprungscertifikat för import. Om du är osäker på om certifikatet behövs för ett specifikt land, rekommenderas det att kontakta Handelskamrarna för vägledning.

Certifikat för varje skeppning

För varje enskild skeppning måste ett nytt ursprungscertifikat utfärdas. Detta säkerställer att varje sändning uppfyller de aktuella krav och regler som gäller vid tidpunkten för exporten.

Ursprungscertifikat Certificate of Origin COO-certifikat

Funktioner och fördelar med ursprungscertifikat

  • Tullhantering: Tullmyndigheterna använder ursprungscertifikat för att fastställa tullavgifter, handelskvoter och handelspreferenser.

  • Handelspolitiska syften: Möjliggör deltagande i internationella handelsavtal och upphandlingar.

  • Kundförtroende: Skapar förtroende hos kunder och affärspartners genom att visa att ursprunget är verifierat.

  • Riskminimering: Minskar risken för komplikationer och problem vid gränspassager.

  • Skatteförmåner: Vissa handelsavtal och preferenssystem kan ge skattefördelar för varor med ursprungscertifikat.

Tullify: Din partner i ursprungscertifikat

På Tullify är vi specialiserade på att underlätta utfärdandet av ursprungscertifikat. Vår expertis garanterar att dina varor klassificeras korrekt och att alla nödvändiga uppgifter fylls i enligt internationella standarder. Genom vårt stöd kan du förvänta dig en smidig och problemfri process, vilket låter dig fokusera på din kärnverksamhet och tillväxt.

Ursprungscertifikat Certificate of Origin COO-certifikat

Ansökningsprocess för ursprungscertifikat

  • Dokumentförberedelse: Samla alla nödvändiga dokument som styrker varornas ursprung.

  • Ansökan: Fyll i ansökan noggrant med alla relevanta uppgifter.

  • Inlämning: Skicka ansökan till den regionala Handelskammaren.

  • Granskning: Handelskammaren granskar ansökan och utfärdar certifikatet.

  • Leverans: Certifikatet levereras till exportören.

Vanliga frågor om ursprungscertifikat

Måste varan ha svenskt ursprung?

Nej, varans ursprungsland kan vara vilket som helst, förutsatt att ursprunget kan bevisas. Om varorna har flera ursprungsländer ska alla anges i ansökan.

Vem ska upprätta certifikatet?

Exportören ansvarar för att upprätta certifikatet, om inte annat har avtalats.

Hur länge är certifikatet giltigt?

Certifikatet är giltigt i fyra månader från utfärdandedatumet.

Kan certifikatet utfärdas i efterhand?

Ja, certifikatet kan bakdateras upp till tre månader. Datumet anges i "meddelande till handelskammaren" i ansökan.

Kan jag ange en annan avsändare på certifikatet än oss själva?

Ja, om exportör och säljare är olika parter, ange "ert företagsnamn" följt av "on behalf of" och det andra företagets namn och adress.

Vilka länder kräver Certificate of Origin?

Om du är osäker på om certifikatet behövs, kontakta Handelskamrarna för vägledning.

Måste jag utfärda ett Certificate of Origin för varje skeppning?

Ja, ett nytt certifikat måste utfärdas för varje skeppning för att säkerställa att varje sändning uppfyller aktuella krav och regler vid tidpunkten för exporten.

Kontakt och mer information

För mer information om ursprungscertifikat och hur Tullify kan hjälpa ditt företag att navigera effektivt i den globala handelns komplexa vatten, besök vår webbplats eller kontakta oss direkt. Våra experter är redo att se till att dina internationella affärer är smidiga och kostnadseffektiva.

bottom of page