top of page

Tulldeklaration

Vad är en tulldeklaration?

En tulldeklaration är den deklaration du behöver utfärda när du importerar varor till Sverige från andra länder utanför EU - detta i form av dokument som skickas in till Tullverket. Om du har varor som du skall importera till Sverige måste du alltid deklarera dessa varor. Detta gör du genom en importdeklaration. Informationen du kommer att behöva delge är bland annat vad det är för varor som du importerar, vilken tullavgift du skall betala samt om varorna i någon mån omfattas av restriktioner eller andra lagar/regler. 

 

Det finns 3 olika typer av deklarationer när du skall genomföra en importdeklaration: 

 

  • Tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring.

  • Standardtulldeklaration.

  • Förenklad deklaration vid import.

Tänk på att alla varor du importerar måste deklareras i en tulldeklaration. Om du har en vara eller flera varor som du inte har anmält eller deklarerat räknas som en oförtullad vara (smugglad). Att inte anmäla eller deklarera varor som importeras till Sverige är olagligt och kan vara ett brott enligt smugglingslagen.

 

En tulldeklaration kan också betyda tullhantering och deklarering av export. Detta kallas också för en exportdeklaration. Men detta sker endast när du genomför en export till länder utanför EU och är motsatsen till en importdeklaration.

Tullspecialist i Sverige

Om du skall genomföra en import eller en export utanför EU rekommenderar vi alltid att du vänder dig till en tullspecialist. Tullspecialister i form av tullombud kommer att kunna hjälpa dig med all hantering av import och export av varor. 

 

På Tullify har vi valt att förenkla all hantering för våra kunder. Du som kund kan antingen själv välja att fylla i några av våra formulär för snabbast hantering. Är du osäker och aldrig har genomfört en tulldeklaration innan är du varmt välkommen att kontakta några av våra handläggare så hjälper vi dig omgående. ​

 

Ta hjälp av Tullverkets egna mallar för att lära dig hur du genomför en deklaration på egen hand. Detta är bara något vi rekommenderar om du har erfarenhet inom detta sedan innan.

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ladda upp fil
Tulldeklaration

Tullavgifter och tullkostnader

Import

 

Om vi börjar med att titta på tullavgifter kring import så har du som företag skyldighet att betala tull, moms och andra avgifter. Du som företag behöver genomföra följande två steg för att räkna ut vilken tullavgift du skall betala: 

 

  • Genomför en klassificering på dina vara. Detta gör att du får reda på rätt varukod samt vilka tullavgifter och andra avgifter som tillkommer. 

  • Räkna ut varan eller varornas totala tullvärde. Dessa skall du sedan beräkna tullavgifter och andra avgifter på. 

 

Du hittar enklast dina varukoder genom att vända dig till ett tullombud som gör detta åt dig. Om du själv vill genomföra en sökning på rätt varukod skall du vända dig till SCB eller till Tulltaxan (Tullverkets egna söktjänst). 

 

Export

 

Om du däremot skall exportera varor utanför EU (eller EU-områden som ligger utanför specifika skatteområden) skall du inte betala någon moms. Exporten i detta fallet är alltså momsfritt.

 

Tänk på att det finns specifika regler kring varor som tobak, energi, alkohol, kemikalier och plastpåsar. Dessa regler kretsar kring konsumtionsskatter och punktskatter för specifika varor. Enligt huvudregeln ska punktskatten betalas i det land dit varorna flyttas och till det landets skattesatser (destinationsprincipen).

 

Om du är osäker är du varmt välkommen att kontakta oss så kan vi redogöra för vad som gäller just dig och dina varor som skulle exporteras.

Tulltaxan & Tullklassificering

När du jobbar med importhantering och exporthantering kommer du att behöva ha koll på tullsatser, import- och exportbestämmelser, växelkurser och varuhandböcker. Bland mycket annat. Tulltaxan är en EU-gemensam förteckning över samtliga av dessa kategorier. I Tulltaxan hittar du också de varukoder för varor som du vill importera eller exportera. Varukoden är den viktigaste informationen du kommer att behöva ta reda på när du använder tulltaxan. Denna kod gör att du kan knyta din varor till specifik information, du kan också se vilka tillstånd du behöver och vilka licenser som krävs för att importera varorna. 

 

Tulltaxan har fem stycken grundregler som du behöver känna till. Grundreglerna gör att du kan klassificera en vara rätt. Dessa grundregler kallas för de allmänna bestämmelserna i tullbranschen. Anledningen till varför man vill jobba med de fem reglerna är för att de talar om hur du skall tolka tulltaxans anmärkningar och rubriker. 

 

De allmänna bestämmelserna hjälper dig även att klassificera varor som:

 

  • Är isärtagna eller inte är ihopsatta.

  • Består av eller är sammansatta av olika ämnen.

  • Består av varor i form av satser.

  • Inte är kompletta.

  • Inte är färdigarbetad.

 

Oavsett om du genomför en import eller en export är du ansvarig för att dina varor blir rätt klassificerade. Det här gäller också om du anlitar ett ombud (tullombud) som genomför deklarationen åt dig och ditt företag.

 

Kontakta oss om du inte hittar din varukod eller om du behöver hjälp med tulltaxan och rätt tullklassificering. Vi har många års erfarenhet av detta och har hjälpt tusentals kunder genom åren.

Importdeklaration
VI FINNS HÄR OM DU BEHÖVER HJÄLP
bottom of page