top of page

Import av båtar (segelbåtar & motorbåtar)

Här hittar du alla frågor och svar du kan tänka dig när det kommer till import av båtar. Oavsett om du ska importera en segelbåt eller an vanlig motorbåt finns de svar du behöver här. Kontakta oss gärna om du vill ah hjälp.

Får jag importera båtar till Sverige?


Ja, du får importera båtar till Sverige. Det krävs att du följer tullregler och betalar eventuella tullavgifter, moms och skatter. Båten måste också uppfylla svenska säkerhets- och miljökrav.


Vilka typer av båtar får jag importera?


Du kan importera de flesta typer av båtar, inklusive segelbåtar, motorbåtar och fritidsbåtar. Båten måste uppfylla EUs säkerhets- och miljökrav och vara CE-märkt om den är ny.


Får jag sälja vidare en båt som jag har importerat?


Ja, du kan sälja vidare en importerad båt. Det är viktigt att alla tullavgifter, moms och skatter är betalda och att båten uppfyller svenska krav och regler innan försäljning.


Vad kostar det att importera en båt?


Kostnaden för att importera en båt varierar beroende på båtens värde, transportkostnader, tullavgifter, moms (25%), och eventuella andra avgifter som hamn- och hanteringskostnader. 


Jag vill använda mig av ett tullombud. Kan jag göra det för att få hjälp?


Ja, du kan använda ett tullombud för att hjälpa dig med importprocessen. Tullombudet kan hantera dokumentation, tullklarering och säkerställa att alla regler och krav uppfylls.


Hur lång tid tar det att importera en båt?


Tiden för att importera en båt varierar beroende på transportmetod, ursprungsland, tullprocessens effektivitet och dokumentationens korrekthet. Det kan ta från några veckor till flera månader.


Är det någon skillnad på segelbåt och annan båt vid import?


Grundprinciperna för import av segelbåtar och andra båtar är desamma. Alla båtar måste uppfylla säkerhets- och miljökrav, men specifika regler och avgifter kan variera beroende på båtens typ och storlek.


Vilka dokument behöver jag?


För att importera en båt behöver du faktura, fraktsedel, CE-certifikat (för nya båtar), försäkringsbevis och tulldeklaration. Ytterligare dokument kan krävas beroende på båtens ursprungsland och typ. 


Vilka är de vanligaste problemen vid båtimport och hur undviker jag dem?


Vanliga problem inkluderar felaktig dokumentation, oförutsedda kostnader, och att båten inte uppfyller säkerhets- och miljökrav. Undvik dessa genom noggrann planering, anlita ett tullombud och verifiera alla regler och krav i förväg.


Behöver jag ett särskilt försäkringsskydd för båten under transport?


Ja, det är rekommenderat att ha en särskild transportförsäkring som täcker skador eller förluster under transport. Kontakta ditt försäkringsbolag för detaljer och specifika försäkringsalternativ.


Finns det särskilda regler för import av begagnade båtar?


Ja, begagnade båtar måste också uppfylla säkerhets- och miljökrav. Dessutom kan äldre båtar kräva en grundligare inspektion och dokumentation, inklusive bevis på tidigare ägande och skick.


Hur hittar jag en pålitlig transportör för att frakta båten?


Anlita transportföretag med goda referenser och erfarenhet av båtfrakt. Be om offerter och jämför tjänster. Kontrollera att företaget har rätt försäkring och licenser för att frakta båtar internationellt.


Vilka hamnar i Sverige är bäst lämpade för att ta emot importerade båtar?


Större hamnar som Göteborg, Malmö och Stockholm är väl utrustade för att ta emot importerade båtar. Dessa hamnar har erfarna tulltjänstemän och nödvändig infrastruktur för säker lossning och hantering.


Kan jag importera en båt från ett land utanför EU och vad skiljer sig då?


Ja, du kan importera från länder utanför EU, men tullavgifter och moms tillkommer. Det krävs också att båten uppfyller EU

säkerhets- och miljökrav. Tullprocessen kan vara mer komplicerad och tidskrävande.


Vad händer om båten inte uppfyller svenska säkerhets- och miljökrav vid import?


Om båten inte uppfyller kraven kan den kvarhållas av tullen tills bristerna åtgärdas. I vissa fall kan båten behöva modifieras eller omcertifieras för att uppfylla svenska regler, vilket kan innebära extra kostnader.


Behöver jag registrera båten i Sverige efter import?


Ja, efter att båten har klarat tullen och säkerhetsinspektioner måste du registrera den hos Transportstyrelsen. Detta innefattar att du får ett svenskt båtregistreringsnummer och betalar eventuella registreringsavgifter.


Finns det några importrestriktioner för vissa typer av båtar eller motorer?


Ja, det finns restriktioner för båtar och motorer som inte uppfyller miljökrav, särskilt äldre tvåtaktsmotorer. Kontrollera aktuella regler och se till att båten och dess motor är godkända för användning i Sverige.


Vilka kostnader för underhåll och anpassning kan jag förvänta mig efter importen?


Efter import kan kostnader inkludera anpassning till svenska säkerhetsstandarder, teknisk inspektion, underhåll, och eventuella reparationer. Planera för dessa kostnader och kontrollera båtens skick noggrant före köp.


Kan jag finansiera båtimporten genom lån och vilka banker erbjuder sådana tjänster?


Ja, du kan finansiera båtimporten genom lån. Flera banker, som SEB, Swedbank och Handelsbanken, erbjuder båtfinansiering. Jämför villkor och räntor för att hitta det bästa alternativet för din situation.


Hur kontrollerar jag båtens historik och skick innan import?


Kontrollera båtens historik genom att begära servicejournaler, tidigare ägarbevis och inspektionsrapporter. Anlita en professionell besiktningsman för en grundlig inspektion av båtens skick och värde innan köp.


Vilka steg ingår i tullprocessen för båtimport och hur förbereder jag mig bäst?


Tullprocessen inkluderar tulldeklaration, betalning av tullavgifter och moms, samt inspektion av båten. Förbered dig genom att samla alla nödvändiga dokument och anlita ett tullombud för att säkerställa korrekt hantering.


Behöver jag anlita en besiktningsman för båten vid import?

Ja, det är starkt rekommenderat att anlita en besiktningsman för att säkerställa att båten uppfyller svenska krav och för att identifiera eventuella problem som kan påverka användning eller värde.


Vad är skillnaden mellan privat och kommersiell import av båtar?


Privat import sker av individer för personlig användning, medan kommersiell import sker av företag för vidareförsäljning. Kommersiell import kan kräva ytterligare licenser och uppfylla strängare regler och kontroller.


Hur påverkar valutaförändringar kostnaden för båtimport?


Valutaförändringar kan påverka kostnaden för båtimport genom att ändra priset på båten och transportkostnader. För att minska risken kan du säkra valutakurser genom bankavtal eller valutaförsäkringar.


Vad är de senaste förändringarna i lagstiftningen som påverkar båtimport?


De senaste förändringarna kan inkludera uppdaterade miljökrav, säkerhetsstandarder och tullavgifter. Håll dig uppdaterad genom att följa Transportstyrelsens och Tullverkets meddelanden och riktlinjer.


Finns det specifika importregler för båtar med miljövänlig teknik, som eldrivna båtar?


Ja, eldrivna båtar kan ha särskilda regler och subventioner för att uppmuntra miljövänliga val. Kontrollera aktuella regler och stödprogram för att dra nytta av dessa fördelar vid import.


Hur påverkar brexit importen av båtar från Storbritannien?


Brexit innebär att import från Storbritannien nu behandlas som import från ett land utanför EU. Detta innebär tullavgifter, moms och att båtar måste uppfylla EU

säkerhets- och miljökrav.


Vilka är de viktigaste säkerhetsföreskrifterna för importerade båtar i Sverige?


Viktiga säkerhetsföreskrifter inkluderar krav på CE-märkning, att båten uppfyller sjösäkerhetsstandarder, och att all utrustning och installationer följer svenska och EU-regler. Regelbunden inspektion och underhåll är också kritiska.
Import av båtar, segelbåtar och motorbåtar

bottom of page