top of page

Allt du behöver veta om omprövningar

Välkommen till vår guide om omprövningar av svenska importdeklarationer!

Om du vill spara pengar och optimera din importprocess är detta något du definitivt bör överväga. Genom att noggrant granska dina importdeklarationer kan du upptäcka eventuella fel eller överlappningar som kan leda till onödiga kostnader. Vi hjälper dig att navigera genom denna process och maximera dina besparingar. Läs vidare för att lära dig mer om hur du kan dra nytta av omprövningar av svenska importdeklarationer.

Omprövningar av import är en viktig del av den internationella handeln och är en process som syftar till att säkerställa att varor som importeras till ett land uppfyller de regler och standarder som gäller för säkerhet, hälsa och miljö. Detta är viktigt för att skydda den nationella marknaden, konsumenterna och miljön.


Här är 5 punkter om hur en omprövning av svenska importdeklarationer kan genomföras:

 

  • Initiering av omprövning: En omprövning av en importdeklaration kan initieras av Tullverket eller av den som har deklarerat varorna. Om Tullverket väljer att genomföra en omprövning, kommer de att meddela den deklarerade personen eller företaget om det.

  • Granskning av deklaration: Innan en omprövning påbörjas kommer Tullverket att granska importdeklarationen och identifiera de områden där en omprövning kan behöva utföras. Det kan handla om att dubbelkolla varornas klassificering, ursprung, värde och andra uppgifter.

  • Dokumentation: För att genomföra omprövningen kommer Tullverket att behöva dokumentation från den deklarerade personen eller företaget som styrker deklarationens korrekthet. Det kan handla om fakturor, transportdokument eller andra handlingar som visar på varornas ursprung och värde.

  • Granskning av dokumentation: Tullverket kommer att granska den dokumentation som deklarerade personen eller företaget har lämnat in för att se om den stämmer överens med deklarationen och om det finns några skillnader eller avvikelser.

  • Beslut: Efter att omprövningen är genomförd kommer Tullverket att fatta ett beslut om deklarationen och meddela den deklarerade personen eller företaget om resultatet. Om Tullverket finner att deklarationen inte stämmer överens med dokumentationen kan det leda till att tullavgifterna justeras och eventuellt böter eller andra påföljder kan utdömas.

 

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ladda upp fil
Omprövningar av import
bottom of page