top of page

Din expert på bilexport

Svensk export av bilar till länder utanför EU har blivit allt vanligare de senaste åren. Bilar är en viktig exportvara för Sverige och det finns många företag som specialiserat sig på att exportera bilar till länder som exempelvis Schweiz, Serbien, Kosovo, Nordmakedonien och övriga länder i Europa utanför EU. I den här texten kommer vi att gå igenom vad som är viktigt att tänka på när man exporterar bilar från Sverige till länder utanför EU.
 
För att exportera en bil från Sverige till ett land utanför EU krävs det att man fyller i och skickar in en exportdeklaration till tullen. Det är viktigt att exportdeklarationen är korrekt ifylld och att all information är korrekt. Om exportdeklarationen inte är rätt ifylld kan det leda till problem med tullen och förseningar i exportprocessen. – Länk till Avisera oss här. 
 
När man exporterar en bil från Sverige till ett land utanför EU är det också viktigt att man har alla nödvändiga dokument och tillstånd som krävs för exporten. Detta inkluderar exempelvis ett transportdokument, en faktura och ett ursprungsintyg.

Vi på Tullify kan hjälpa dig genom hela processen och det vi behöver av dig är:

  • Faktura med värde, avsändare & mottagare. 

  • Registreringsnummer eller kopia på den blåa delen av registreringsbeviset.

  • VIN-nummer/Chassinummer.

  • Utfartstullkontor, alltså den sista orten ut ur EU.

Får vi ovan så löser vi exporten snabbt och enkelt för dig eller dina kunder. 
 
För att bilen ska kunna importeras till det land man exporterar till kan det också krävas att man anpassar bilen efter landets regler och krav. Det kan exempelvis handla om att byta ut ljus eller anpassa bilens motor för att möta landets krav på utsläpp och säkerhet.
 
Sist men inte minst är det viktigt att man har kunskap om de tullavgifter och skatter som gäller för att exportera bilar till länder utanför EU. Tullavgifterna och skatterna kan variera beroende på vilket land man exporterar till och vilken typ av bil man exporterar.
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att ha kunskap om de regler och krav som gäller när man exporterar bilar från Sverige till länder utanför EU. Genom att ha rätt dokument och tillstånd, anpassa bilen efter landets regler och ha kunskap om tullavgifter och skatter kan man undvika problem och förseningar i exportprocessen. Tullify AB är experter på tullhantering och kan hjälpa företag med alla steg i exportprocessen, från att fylla i exportdeklarationen till att anpassa bilen efter landets regler.
 

Export av bilar
bottom of page