top of page

Exportera din bil

Svensk export av bilar till länder utanför EU har blivit allt vanligare de senaste åren. Bilar är en viktig exportvara för Sverige och det finns många företag som specialiserat sig på att exportera bilar till länder som exempelvis Schweiz, Serbien, Kosovo, Nordmakedonien och övriga länder i Europa utanför EU. I den här texten kommer vi att gå igenom vad som är viktigt att tänka på när man exporterar bilar från Sverige till länder utanför EU.
 
För att exportera en bil från Sverige till ett land utanför EU krävs det att man fyller i och skickar in en exportdeklaration till tullen. Det är viktigt att exportdeklarationen är korrekt ifylld och att all information är korrekt. Om exportdeklarationen inte är rätt ifylld kan det leda till problem med tullen och förseningar i exportprocessen. – Länk till Avisera oss här. 
 
När man exporterar en bil från Sverige till ett land utanför EU är det också viktigt att man har alla nödvändiga dokument och tillstånd som krävs för exporten. Detta inkluderar exempelvis ett transportdokument, en faktura och ett ursprungsintyg.

Vi på Tullify kan hjälpa dig genom hela processen och det vi behöver av dig är:

 • Faktura med värde, avsändare & mottagare. 

 • Registreringsnummer eller kopia på den blåa delen av registreringsbeviset.

 • VIN-nummer/Chassinummer.

 • Utfartstullkontor, alltså den sista orten ut ur EU.

Får vi ovan så löser vi exporten snabbt och enkelt för dig eller dina kunder. 
 

Exportera din bil från Sverige

 

För att bilen ska kunna importeras till det land man exporterar till kan det också krävas att man anpassar bilen efter landets regler och krav. Det kan exempelvis handla om att byta ut ljus eller anpassa bilens motor för att möta landets krav på utsläpp och säkerhet.
 
Sist men inte minst är det viktigt att man har kunskap om de tullavgifter och skatter som gäller för att exportera bilar till länder utanför EU. Tullavgifterna och skatterna kan variera beroende på vilket land man exporterar till och vilken typ av bil man exporterar.
 
Sammanfattningsvis är det viktigt att ha kunskap om de regler och krav som gäller när man exporterar bilar från Sverige till länder utanför EU. Genom att ha rätt dokument och tillstånd, anpassa bilen efter landets regler och ha kunskap om tullavgifter och skatter kan man undvika problem och förseningar i exportprocessen. Tullify är experter på tullhantering och kan hjälpa företag med alla steg i exportprocessen, från att fylla i exportdeklarationen till att anpassa bilen efter landets regler.
 

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ladda upp fil
Export av bilar från Sverige

Hur gör jag om jag vill fylla i en exportdeklaration för att exportera min bil utanför EU?

Att exportera en bil utanför EU innebär att du måste följa både svenska och internationella regler för export. Processen kan variera något beroende på destinationslandet, men här är några allmänna steg du kan följa:

 • Kontrollera exportkrav: Innan du exporterar bilen, bör du kontrollera vilka specifika krav som gäller för export till det land du planerar att exportera till. Det kan inkludera tekniska standarder, avgifter, och skatter.​

 • Försäkra dig om att du har rätt dokumentation: Detta kan inkludera registreringsbevis, köpeavtal, och eventuella andra dokument som styrker ditt ägarskap och bilens ursprung.

 • Fyll i en exportdeklaration: För att exportera varor, inklusive fordon, utanför EU måste du fylla i en exportdeklaration. Detta görs vanligtvis elektroniskt genom Tullverkets e-tjänster. Du behöver skapa ett konto och följa deras steg-för-steg-guide för att deklarera din export.

 • Använd TARIC-kod: För att fylla i exportdeklarationen korrekt behöver du ange en TARIC-kod (den kombinerade nomenklaturen) för bilen. Denna kod hjälper tullen att identifiera vilken typ av vara du exporterar.

 • Boka tid med tullen för exportbesiktning: I vissa fall kan du behöva boka en tid med Tullverket för att de ska kunna inspektera bilen och de tillhörande dokumenten innan export.

 • Betala eventuella avgifter: Det kan finnas avgifter och skatter som måste betalas för att exportera bilen. Detta kan inkludera exporttullar, moms, och andra skatter beroende på destinationslandet.

 • Transport och frakt: Organisera transporten av bilen till destinationslandet. Det kan vara bra att kontakta ett fraktföretag som är specialiserat på internationella fordonstransporter för att få hjälp med detta.

 • Följ upp med destinationslandets importregler: När bilen anlänt till destinationslandet, måste den uppfylla landets importkrav och eventuellt genomgå ytterligare tullbehandling och betalning av importavgifter.

Vad händer om jag inte genomför en bilexport på rätt sätt?

 

Att inte genomföra en bilexport på rätt sätt kan leda till en rad komplikationer som inte bara är tidskrävande utan också kan innebära ekonomiska förluster. Om tulldeklarationen inte fylls i korrekt eller om nödvändiga avgifter och tullar inte betalas, kan det resultera i att exportprocessen försenas. Detta innebär att fordonet kan hållas kvar i tullager, vilket medför lagerkostnader och potentiella förseningar i leveransplanen.

Vidare kan brister i efterlevnaden av exportförfarandena leda till böter och påföljder från tullmyndigheterna. Dessa böter varierar beroende på överträdelsens allvar och kan påverka såväl den individuella exportörens som företagets finansiella situation negativt.

I allvarligare fall där överträdelser bedöms som grova kan det även leda till juridiska åtgärder och, i vissa fall, beslagtagande av fordonet. Detta kan inte bara leda till betydande ekonomiska förluster utan också skada företagets rykte och dess framtida affärsmöjligheter.

Därför är det av yttersta vikt att alla som avser att exportera ett fordon utanför EU noggrant följer de fastställda tull- och exportprocedurerna. Det rekommenderas att söka vägledning hos tullmyndigheter eller professionella tullmäklare för att säkerställa att alla nödvändiga steg och dokumentationskrav uppfylls på ett korrekt sätt, vilket bidrar till en smidig och följdriktig exportprocess.

Export av bil till land utanför EU.

Vad är en exportdeklaration?

En exportdeklaration är ett dokument som krävs när du exporterar varor, som din bil, till länder utanför EU. Det är genom detta dokument du rapporterar detaljer om bilen till Tullverket, vilket är ett steg för att säkerställa att allting går rätt till.

Hur går jag tillväga för att göra en exportdeklaration för min bil?

Vi på Tullify kan hjälpa dig att lämna in din exportdeklaration elektroniskt. Vår expertis säkerställer att all information är korrekt och att processen blir så smidig som möjligt för dig.

Vilka risker finns det med att inte deklarera korrekt?

Om exportdeklarationen inte är korrekt kan det leda till böter eller andra påföljder. Dessutom kan det skapa problem vid gränsen i det nya landet, vilket kan bli både dyrt och tidskrävande.

Vilka dokument behöver jag för att skicka min bil utanför EU?

Att skicka din bil på en internationell resa kräver lite pappersarbete:

 • Exportdeklaration.

 • Båda delarna av registreringsbeviset.

 • Ett köpekontrakt eller en faktura som visar vad bilen såldes för.

 • Ibland ytterligare dokument beroende på mottagarlandets krav, som importtillstånd.

Vad händer efter att exportdeklarationen är godkänd?

När din deklaration är godkänd får du ett dokument som bekräftar att din bil har exporterats på rätt sätt. Detta dokument är viktigt och måste tas med när bilen anländer till sitt nya hemland, för att underlätta eventuell vidare tullhantering.

Kan jag få tillbaka momsen på bilen när jag exporterar den?

Absolut, om du säljer bilen till någon utanför EU kan du ansöka om att få tillbaka momsen du betalat. Vi på Tullify kan hjälpa dig med det första steget i denna process, att skapa en exportdeklaration. 

På Tullify förstår vi att processen att exportera en bil kan verka överväldigande. Det är därför vi är här för att hjälpa dig genom varje steg och se till att din bil når sitt nya mål utan komplikationer. Tveka inte att kontakta oss för all hjälp du behöver med din bilexport!
bottom of page