top of page

Tullvärdedeklaration

Optimera din importprocess med vår expertis!


Är du medveten om de senaste förändringarna från Tullverket angående tullvärdedeklaration? Från och med årsskiftet 2023/2024 krävs en tullvärdedeklaration när värdet överstiger 20 000 euro, oavsett om det finns tullavgifter eller inte.

Värdegränsen för tullvärdedeklaration är 20 000 EUR (231 666 SEK). För att göra din importprocess smidigare och mer effektiv rekommenderar vi starkt att du ansöker om Generell tullvärdedeklaration, särskilt om du har återkommande importflöden. 

Generell tullvärdedeklaration


Fördelarna med Generell tullvärdedeklaration inkluderar en snabbare och smidigare hantering av dina deklarationer, vilket sparar både tid och resurser. Våra experter står redo att guida dig genom ansökningsprocessen och säkerställa att ditt importflöde blir så effektiv som möjligt.

Ser det ut som en djungel för dig med komplicerade deklarationsprocesser och annat så är det bara att kontakta oss idag för att få hjälp med att ansöka om din tullvärdedeklaration eller din generella tullvärdedeklaration. Optimera din import och låt oss göra det tunga arbetet åt dig!
 

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ladda upp fil

Ansökan om generell tullvärdedeklaration


För att underlätta denna process föreslår vi att ni fyller i den bifogade tullvärdedeklarationsblanketten för att säkerställa att alla nödvändiga uppgifter om era sändningar inkluderas. Handläggningstiden kan bli längre om information saknas, och vårt tips är att ansöka om en generell tullvärdedeklaration för smidigare tullhantering.


Återkommande importörer kan ansöka om en generell tullvärdedeklaration, oavsett om tulldeklarationen följer den gamla eller nya lagstiftningen. Denna ansökan kan göras genom att använda samma blankett som för en vanlig tullvärdedeklaration, markerad som "Generell." Skicka in blanketten till Tullverket, som återkommer med ett beslut och ett diarienummer att använda i importdeklarationen.


Den generella tullvärdedeklarationen gäller så länge de kommersiella villkoren förblir desamma. Vid förändringar i förutsättningarna, skicka in en ny ansökan och använd det nya diarienumret i importdeklarationen.

För att säkerställa en effektiv och problemfri tullhantering är det avgörande att hålla sig informerad om dessa nya krav och implementera dem i er importprocess.
 

Tullverket:​

”Genom att underteckna och inge denna deklaration påtar sig deklaranten ansvaret för riktigheten och fullständigheten av uppgifterna på denna blankett och på varje tilläggsblad som inges tillsammans med den, samt för äktheten av varje dokument som företes som stöd för dessa uppgifter.
 
Deklaranten påtar sig också ansvaret för att lämna de ytterligare upplysningar eller dokument som är nödvändiga för att fastställa varornas tullvärde.”
Tullvärdedeklaration
bottom of page