top of page

Godkänd plats vid export - godslokalkod.


Vill du exportera varor?


Vill du anmäla varor för export från en plats utanför ett tullkontor? Då behöver du ett godkännande för den platsen där varorna lastas för export. Här är allt du behöver veta om att ansöka om en sådan godkänd plats för smidig export.


Vem kan ansöka?


För att ansöka om en godkänd exportplats måste ditt företag ha ett Eori-nummer och vara etablerat inom EU.

Om ditt företag saknar ett Eori-nummer kan du läsa mer om det och ansöka på sidan för Eori.

Så här ansöker du:


Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare måste skriva under blanketten innan den skickas i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter i samband med ansökan.

Gå till ansökan om godkänd exportplats, TVEXP.Pdf, 128.4 kB.


Godslokalkod:


Tullverket tilldelar varje godkänd exportplats en godslokalkod, en trebokstavskod som identifierar platsen där varorna lastas för export. Denna kod måste anges i tulldeklarationen för att specificera platsen.


Tulldeklarationen:


Vid export från en godkänd plats kan du använda antingen en standardtulldeklaration eller en förenklad deklaration.


Standardtulldeklaration:


Skicka in standardtulldeklarationen till Tullverket med meddelandet UGE. I deklarationen måste du ange godslokalkoden för den godkända platsen. Om du har fått en godslokalkod för flera lastplatser ska du även ange adressen till platsen i fält 44.


Tullify AB kan hjälpa dig:


Tullify AB är en erfaren partner som kan bistå med exportprocessen och vi har vår egen godslokalkod så du slipper söka om en och kan använda vår. Med en tilldelad godslokalkod kan vi hjälpa till med att hantera din export och se till att alla tullformaliteter sköts korrekt och effektivt. Vi hjälper dig med hela din exportprocess med vår godkända plats för export.



Godkänd plats vid export - godslokalkod.



bottom of page