top of page

Ursprungscertifikat
EUR1-Certifikat, ATR-Certifikat och COO-Certifikat

Vad är ett EUR1-certifikat?

EUR1-certifikat, även känt som Ursprungsintyg EUR.1, är ett nödvändigt dokument för företag som är involverade i internationell handel. Detta certifikat bekräftar ursprunget för dina exporterade varor och kan ge betydande fördelar för din verksamhet genom att minska tullavgifter och förenkla tullklarering.

Hur vi kan hjälpa dig:


Expertise inom tullfrågor: Med vårt team av erfarna tullspecialister kan Tullify AB vägleda dig genom ansökningsprocessen för EUR1-certifikatet och säkerställa att all dokumentation är korrekt och i överensstämmelse med de gällande reglerna.

Tidsbesparing: 


Vi vet hur värdefull din tid är. Tullify AB hanterar hela processen för dig, vilket minskar ditt administrativa arbete och ger dig mer tid att fokusera på din kärnverksamhet.

Maximera dina fördelar: 


Vi hjälper dig att utnyttja fördelarna med EUR1-certifikatet till fullo genom att säkerställa att dina varor uppfyller ursprungsreglerna och kvalificerar sig för preferenstullbehandling.

Med Tullify kan du dra nytta av de fördelar som EUR1-certifikatet erbjuder. Låt oss hjälpa dig att förenkla din internationella handel, spara tid och resurser samt maximera din konkurrenskraft på globala marknader.

Kontakta oss idag för att börja dra nytta av fördelarna med EUR1-certifikatet och optimera din internationella handel. Din framgång är vår prioritet!
 

Vad är ATR-certifikatet?

ATR-certifikatet, som står för "Admission Temporaire - Temporary Admission" är ett dokument som underlättar handel mellan EU-medlemsländer och Turkiet. Det är särskilt användbart för företag som importerar och exporterar varor mellan dessa regioner. Med ett ATR-certifikat kan du dra nytta av tullfrihet eller reducerade tullar på varor.

Fördelar med ATR-certifikatet:


Tullfrihet eller reducerade tullar: Genom att använda ATR-certifikatet kan du importera eller exportera varor mellan EU och Turkiet med förmånliga tullvillkor. Detta kan leda till betydande kostnadsbesparingar och ökad konkurrenskraft.

Smidigare tullprocess: 


ATR-certifikatet förenklar tullprocedurerna och minskar den administrativa bördan. Detta sparar tid och resurser för ditt företag och gör det enklare att handla över gränserna.

Ökad trovärdighet: 


Att använda ATR-certifikatet visar att din verksamhet följer internationella handelsregler och är redo att engagera sig i gränsöverskridande affärer. Detta kan öka förtroendet hos dina internationella affärspartners.

Tullify är din pålitliga partner när det gäller att säkerställa att din internationella handel går smidigt och effektivt. Våra experter har omfattande kunskap om ATR-certifikatet och kan hjälpa dig med följande:

  • Ansökan om ATR-certifikat: Vi hjälper dig att förbereda och lämna in ATR-certifikatsansökningar för att säkerställa att du uppfyller alla krav och föreskrifter.

  • Dokumenthantering: Vi tar hand om all dokumentation och pappersarbete som krävs för att säkerställa att dina varor flyter smidigt genom tullarna.

  • Rådgivning och support: Våra experter står till ditt förfogande för att svara på dina frågor och ge råd om bästa praxis för att dra nytta av ATR-certifikatets fördelar.


ATR-certifikatet är en kraftfull resurs för företag som vill förenkla sin internationella handel och minska tullkostnader. Hos Tullify är vi dedikerade till att hjälpa dig att dra nytta av dessa fördelar genom att erbjuda skräddarsydda lösningar som passar ditt företags behov. Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan stödja din verksamhet och säkerställa smidigare internationell handel med ATR-certifikatet.
 

Vad är ett COO-Certifikat?

Ett COO-certifikat (Certificate of Origin) är ett viktigt handelsdokument som bekräftar varornas ursprung och används för att dra nytta av handelsavtal mellan länder. Det hjälper till att bestämma tullsatser och handelsvillkor. För att få det krävs dokumentation om varornas ursprung och bearbetning. COO-certifikat underlättar internationell handel och minskar handelshinder. 

COO-certifikat tjänar flera viktiga ändamål:

 

  • Tullhantering: Tullmyndigheterna använder COO-certifikat för att fastställa tullavgifter, handelskvoter och handelspreferenser.

  • Kundförtroende: Det ger dina internationella kunder försäkran om produkternas ursprung och kvalitet.

  • Skatteförmåner: Vissa handelsavtal och preferenssystem kan ge skattefördelar för varor med ursprungscertifikat.

 

Hur kan vi hjälpa dig med COO-certifikat?


Tullify AB är din pålitliga partner när det gäller att navigera genom den ibland komplicerade processen att erhålla COO-certifikat. Våra experter har en djup förståelse för internationell handel och tullregler och kommer att guida dig steg för steg.

Våra tjänster inkluderar:

 

  • Dokumenthantering: Vi tar hand om all pappersarbete och ansökningsprocessen för COO-certifikat, vilket sparar dig tid och minimerar riskerna för fel.

  • Regelöverensstämmelse: Vi ser till att din ansökan följer alla aktuella handelsavtal och föreskrifter.

  • Snabba resultat: Vi förstår att tid är pengar inom internationell handel. Våra effektiva processer garanterar snabba resultat.


Ett korrekt utfärdat COO-certifikat är avgörande för att effektivisera din import och export samt för att maximera dina affärsmöjligheter. Tullify AB är din pålitliga partner för att säkerställa att dina COO-certifikat är i perfekt ordning. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig att lyckas på den globala marknaden.
 

Importdeklaration
VI FINNS HÄR OM DU BEHÖVER HJÄLP

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Ladda upp fil
Ursprungscertifikat EUR1-Certifikat, ATR-Certifikat och COO-Certifikat
bottom of page