top of page

Tänk på detta när du exporterar till Schweiz


Att exportera varor till Schweiz kan vara en komplex process med många regler och tullkrav att hålla reda på. På Tullify AB är vi experter på tullhantering och hjälper företag att navigera genom exportprocessen på ett smidigt och effektivt sätt.


Varför exportera till Schweiz?


Schweiz är en av Europas mest välmående och stabila ekonomier, med en stark köpkraft och en internationellt orienterad marknad. Landet erbjuder stora möjligheter för svenska företag inom flera branscher, från tillverkning och teknologi till livsmedel och konsumentprodukter. Genom att exportera till Schweiz kan svenska företag öka sin konkurrenskraft och expandera till en attraktiv marknad.


Tull- och momsregler


När du exporterar till Schweiz, som inte är medlem i EU, måste du ta hänsyn till både tull- och momsregler som skiljer sig från EU:s regelverk. Här är några viktiga punkter att tänka på:

 • Alla varor som exporteras till Schweiz måste tullklareras. Vi på Tullify AB hjälper dig med hela tullklareringsprocessen, från dokumentation till kontakt med tullmyndigheterna.

 • Export till Schweiz innebär momsregistrering och hantering av momsdeklarationer. Vi ser till att ditt företag uppfyller alla nödvändiga krav.

 • Rätt klassificering av varor enligt tulltaxan är avgörande för att undvika onödiga kostnader och förseningar. Vi erbjuder rådgivning kring varukoder och ursprungsregler för att säkerställa korrekta deklarationer.

 • Förståelse och korrekt användning av Incoterms är viktigt för att klargöra leveransvillkoren och undvika tvister.


Vårt Erbjudande


Tullify AB erbjuder en helhetslösning för företag som vill exportera till Schweiz. Våra tjänster inkluderar:


 • Skräddarsydd rådgivning baserat på dina specifika behov och varor.

 • Hjälp med att förbereda och hantera alla nödvändiga exportdokument.

 • Fullständig tullklarering för smidiga leveranser.

 • Hjälp med att följa alla lagar och regler för att minimera risker vid export.

Varför Välja Tullify AB som Ert Tullombud?


Att välja rätt tullombud är avgörande för en framgångsrik exportprocess. Här är några skäl till varför Tullify AB är det bästa valet för din export till Schweiz:

 • Expertis och Erfarenhet: Med åratal av erfarenhet och djupgående kunskap om tullregler och processer, säkerställer vi att din export går smidigt.

 • Skräddarsydda Lösningar: Vi anpassar våra tjänster efter dina specifika behov och varor, vilket ger dig den mest effektiva lösningen.

 • Kundfokuserad Service: Vi prioriterar våra kunders behov och erbjuder snabb och pålitlig support genom hela exportprocessen.

 • Kostnadseffektivitet: Genom att undvika misstag och förseningar sparar vi dig tid och pengar.


Kontakta Oss


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med export till Schweiz? Kontakta oss på Tullify AB för en kostnadsfri konsultation. Vi ser fram emot att hjälpa dig att nå nya marknader och expandera din verksamhet.

Vanliga Frågor om export till Schweiz


Q: Vad är de viktigaste tullreglerna att tänka på vid export till Schweiz?

A: De viktigaste tullreglerna inkluderar korrekt klassificering av varor enligt tulltaxan, korrekt utförande av tullklarering och efterlevnad av ursprungsregler. Det är också viktigt att använda rätt dokumentation och följa de specifika kraven för varje typ av vara. Tullify AB hjälper dig gärna med din exportdeklaration.


Q: Behöver jag registrera mitt företag för moms i Schweiz?

A: Ja, om du säljer varor till Schweiz måste du vanligtvis registrera ditt företag för moms i Schweiz och hantera momsdeklarationer enligt schweiziska regler. Tullify AB kan hjälpa dig med hela processen för momsregistrering och deklaration.


Q: Vilka dokument behövs för tullklarering vid export till Schweiz?

A: De vanligaste dokumenten inkluderar handelsfaktura, packlista, transportdokument (som en fraktsedel), och eventuellt ursprungsintyg beroende på varans typ och ursprung. Vi kan hjälpa dig att identifiera och förbereda alla nödvändiga dokument.


Q: Hur kan jag säkerställa att mina varor klassificeras korrekt enligt tulltaxan?

A: Korrekt klassificering av varor enligt tulltaxan kräver noggrann analys av varans beskaffenhet och användning. Vi erbjuder expertrådgivning för att säkerställa att dina varor klassificeras korrekt, vilket hjälper till att undvika onödiga tullavgifter och förseningar.


Q: Vad är Incoterms och varför är de viktiga vid export?

A: Incoterms (International Commercial Terms) är standardiserade handelsvillkor som definierar ansvarsfördelning mellan säljare och köpare för transport och försäkring av varor. De är viktiga för att klargöra leveransvillkoren och för att undvika tvister mellan parter. Vi kan hjälpa dig att välja och använda rätt Incoterms för dina affärer.

Har du fler frågor? Kontakta oss idag så hjälper vi dig med alla aspekter av din export till Schweiz.
Tänk på detta när du exporterar till Schweiz

bottom of page