top of page

Allt du behöver veta om EORI-nummer

Vad är ett EORI-nummer?

Har du hört talas om EORI men är osäker på vad det faktiskt innebär? EORI står för "Economic Operators Registration and Identification number". Det är ett system som används av Europeiska unionen för att identifiera företag och andra organisationer som är involverade i import och export av varor. Att ha ett EORI-nummer är ett måste för alla som vill bedriva handel över internationella gränser inom EU.


Varför är EORI-numret viktigt för ditt företag?

Om du driver ett företag som handlar över landsgränser, är EORI-numret din nyckel till en effektiv och problemfri tullhantering. Det fungerar som en unik identifierare som krävs för alla tulldeklarationer och är nödvändigt för att ansöka om tulltillstånd eller för att kunna utnyttja förenklade tullförfaranden. Utan ett EORI-nummer kan ditt företag stöta på väsentliga förseningar och komplikationer vid gränsöverskridande transporter av varor.


Hur skaffar du ett EORI-nummer?

Att ansöka om ett EORI-nummer är enklare än du kanske tror. Processen varierar mellan olika EU-länder, men i Sverige hanteras ansökan genom Tullverket, oftast via deras webbplattform. Du behöver tillhandahålla specifik information om ditt företag, såsom juridiskt namn och kontaktuppgifter. När din ansökan är godkänd, får du ett unikt EORI-nummer som ska användas i alla relevanta tulldeklaration

EORI-nummer för svensk export.


Vid import används EORI-numret för att:


  • Identifiering av Importören: EORI-numret fungerar som en unik identifierare för företaget i tulldeklarationer och vid kommunikation med tullmyndigheter. Det hjälper tullverket att identifiera vem som är ansvarig för varorna, vilket är avgörande för processens smidighet.

  • Tulldeklarationer: För att kunna genomföra tulldeklarationer krävs ett EORI-nummer. Detta nummer måste anges i alla deklarationer som inlämnas till tullmyndigheterna, oavsett om deklarationen sker elektroniskt eller på papper.

  • Ansökningar om Tulltillstånd: Företag som importerar varor kan behöva olika typer av tulltillstånd beroende på varornas art och ursprung. EORI-numret används i ansökningarna för dessa tillstånd, vilket underlättar processen för att få godkännande från tullmyndigheterna.

  • Statistisk Rapportering: Importörer måste ofta tillhandahålla statistiska uppgifter till nationella och europeiska statistikbyråer. EORI-numret används för att säkerställa att all data som rapporteras kan kopplas till rätt företag.

  • Säkerhets- och Skyddsåtgärder: För vissa varukategorier krävs ytterligare säkerhets- och skyddsdeklarationer vid import. EORI-numret måste anges i dessa deklarationer för att de ska kunna behandlas korrekt.


EORI-nummer för svensk import.

Att ansöka om ett EORI-nummer är enklare än du kanske tror. Processen varierar mellan olika EU-länder, men i Sverige hanteras ansökan genom Tullverket, oftast via deras webbplattform. Du behöver tillhandahålla specifik information om ditt företag, såsom juridiskt namn och kontaktuppgifter. När din ansökan är godkänd, får du ett unikt EORI-nummer som ska användas i alla relevanta tulldeklarationer.


Viktiga saker att tänka på med ditt EORI-nummer:


När du använder ditt EORI-nummer, kom ihåg följande nyckelpunkter:


  • Korrekt användning: Ange alltid ditt EORI-nummer i alla tulldeklarationer och officiella dokument där det krävs.

  • Uppdatera vid behov: Om din företagsinformation förändras, är det viktigt att snabbt uppdatera din EORI-registrering för att undvika problem med tullmyndigheterna.

  • Skydda din information: Eftersom EORI-numret är kopplat till känslig företagsinformation, bör det hanteras med högsta säkerhet för att förhindra missbruk.

Frågor och svar om EORI-nummer


Q: Måste alla företag ha ett EORI-nummer?

A: Ja, alla företag inom EU som deltar i import eller export av varor behöver ett EORI-nummer. Detta gäller även för företag utanför EU som behöver deklarera tull för varor inom unionen.


Q: Hur lång tid tar det att få ett EORI-nummer?

A: Normalt sett tar det bara några dagar att få ett EORI-nummer efter att ansökan är komplett och inskickad.


Q: Är EORI-numret detsamma som ett VAT-nummer?

A: Nej, dessa är olika saker. Ett VAT-nummer används för momsrelaterade transaktioner medan EORI-numret används för tullrelaterade ärenden.


Q: Är EORI-numret detsamma som ett organisations-nummer?

A: Nej. ett organisationsnummer är en unik identifierare för juridiska personer i Sverige, som företag och organisationer, och används för att organisera registrering och information inom nationella system. Det används i många sammanhang, från skattehantering till företagsregistrering och bokföring.


Q: Kan ett EORI-nummer användas av flera företag?

A: Nej, varje EORI-nummer är unikt för det företag det tilldelats och kan inte överlåtas eller användas av andra företag.


Q: Hur ser ett svenskt EORI-nummer ut för ett AB?

A: Det är baserat på företagets organisations-nummer men med SE i början och inget bindestreck.

Behöver du hjälp med ditt EORI-nummer?


På Tullify AB förstår vi att tullhantering kan vara komplicerat. Vi är här för att hjälpa dig med alla dina frågor kring EORI och förenkla din internationella handel. Oavsett om du behöver hjälp att ansöka om ett EORI-nummer, förstå tullregler eller bara vill ha råd om bästa praxis för tullhantering, har vårt expertteam kunskapen att stödja dig. Kontakta oss idag för att säkerställa att ditt företag är fullt förberett för framgång på den globala marknaden.


bottom of page