top of page

Vad är skillnaden mellan en proformafaktura och en handelsfaktura?

I internationell handel och fakturering är olika dokument nödvändiga för olika ändamål. Två av de mest använda fakturatyperna är handelsfakturan och proformafakturan. Denna artikel kommer att utforska deras definitioner, huvudsakliga skillnader och när de bör användas.


Proformafaktura: 

Till skillnad från handelsfakturan är proformafakturan inte ett bindande avtal. Istället är det en preliminär faktura som ger köparen en uppfattning om de förväntade kostnaderna för den kommande transaktionen. Den används ofta före själva leveransen eller det formella avtalsslutet och syftar till att ge en förhandsgranskning av transaktionen snarare än att fastställa det slutliga försäljningspriset.


Handelsfaktura:


En handelsfaktura är ett viktigt dokument i internationell handel, som formaliserar försäljningsavtalet mellan säljaren och köparen. Den innehåller detaljerad information om de sålda varorna, inklusive beskrivning, kvantitet, pris, leverans- och betalningsvillkor samt ursprungsland. För tullklarering är handelsfakturan nödvändig och den används också för att fastställa tullvärdet på varorna.
Skillnader mellan proformafaktura och handelsfaktura:


  • Bindande vs. Icke-bindande: Handelsfakturan är ett bindande avtal medan proformafakturan är mer som en uppskattning.

  • Användning: Handelsfakturan används för tullklarering och betalning, medan proformafakturan används för att ge en preliminär uppskattning eller begära förskottsbetalning.

  • Giltighet: Proformafakturan kan ha ett utgångsdatum, medan handelsfakturan representerar den slutliga affären.


När ska man använda proformafaktura och eller handelsfaktura:


  • Handelsfakturan används när varorna är redo för frakt och för tulländamål.

  • Proformafakturan används för att ge en uppskattning, begära förskottsbetalning eller när alla detaljer för handelsfakturan inte är tillgängliga.

Att förstå skillnaderna mellan handelsfakturan och proformafakturan är avgörande för effektiv hantering av internationella transaktioner och för att säkerställa korrekt dokumentation. Genom att använda rätt fakturatyp i rätt sammanhang kan företag undvika förvirring och komplikationer i handelsprocessen.


proformafaktura och en handelsfaktura

bottom of page