top of page

Tullguiden

1
2

Tullguiden är den digitala samlingsplatsen där du finner all väsentlig information och fakta som är nödvändig för alla som arbetar inom tullområdet. På vår plattform erbjuder vi omfattande resurser inom export, import, tullhantering samt tillämpning av relevanta lagar och regleringar. Denna guide har skapats av Johan Månsson och Richard Coster, två framstående experter med över 25 års samlad erfarenhet inom tullbranschen. Johan och Richard har dedikerat sina karriärer till att underlätta och effektivisera processer för dig som sysslar med import och export av varor till och från Sverige.

 

Deras expertis speglar sig inte bara i innehållets kvalitet, utan också i hur de lyckas göra komplex information tillgänglig och begriplig för alla, oavsett tidigare kunskapsnivå. Skribenterna brinner för att ständigt uppdatera och utveckla guiden, så att den alltid speglar de senaste förändringarna inom tullagstiftning och globala handelsavtal. De strävar efter att Tullguiden ska vara din första och mest pålitliga källa till information som förenklar din handelsverksamhet.

 

Om du upptäcker att någon information saknas, eller om du vill fördjupa din förståelse inom ett specifikt område, tveka inte att kontakta oss. Vi är här för att bistå dig med expertis och svara på dina frågor. Vår målsättning är att ständigt förbättra och anpassa innehållet så att det motsvarar dina behov och bidrar till din framgång i tullarbetet. Tillsammans kan vi göra tullhantering enklare, effektivare och mer givande för alla inblandade parter.

bottom of page