top of page

Importera från Kina

När du beslutar dig för att ta steget och importera produkter från Kina, är det viktigt att du är väl förberedd på de regelverk och formaliteter som omger internationell handel. Processen börjar med att förstå de lagar och regler som gäller för import till Sverige. Det är avgörande att ha kunskap om dessa regler för att säkerställa en smidig importprocess och undvika potentiella hinder.


Innan dina varor ens lämnar Kina, måste du se till att alla nödvändiga exportdeklarationer är korrekt ifyllda. Dessa dokument är avgörande för att dina varor ska få lämna det exporterande landet och är en bekräftelse på att alla utgående tullar och lagkrav har uppfyllts. Därefter, när produkterna närmar sig Sverige, måste en importdeklaration inlämnas. Denna deklaration är avgörande för att dina varor ska kunna tas in i landet och kräver noggrann uppmärksamhet för att säkerställa att all information är korrekt och fullständig.


Ett tullombud kan spela en nyckelroll i denna process. Som expert på tulldeklaration och relaterade processer kan ett tullombud hantera den komplexa dokumentationen och se till att alla tullar och skatter betalas på rätt sätt. Detta är särskilt värdefullt eftersom korrekt hantering av tulldeklarationer inte bara kan påskynda frigörandet av dina varor vid gränsen, utan även förhindra att de fastnar i tullen.


Det är också viktigt att ha rätt importdokument vid handen. Dessa dokument inkluderar, men är inte begränsade till, fakturor, fraktsedlar, packlistor och certifikat för eventuella specifika produktkrav. Varje dokument måste vara korrekt ifyllt och tillhandahållas i rätt tid för att underlätta en problemfri passage genom tullen.


Genom att noggrant hantera dessa aspekter – från exportdeklaration i Kina till importdeklaration och tulldeklaration i Sverige – minimerar du risken för förseningar och maximera chanserna för en framgångsrik importaffär. Att förstå och följa de relevanta lagarna och reglerna, samt att utrusta sig med de rätta dokumenten och kanske anlita ett tullombud, är nyckeln till en framgångsrik importprocess.
Importera från Kina

Vad kostar det att importera från Kina genom ett tullombud?


Kostnaden för att använda ett tullombud när du importerar varor från Kina till Sverige kan variera beroende på flera faktorer, inklusive typen av gods, värdet på försändelsen, och den specifika servicen du behöver. Här är några av de viktigaste aspekterna som påverkar kostnaden:


1. Serviceavgifter


Tullombud tar vanligtvis en fast avgift för grundläggande tullklareringstjänster. Denna avgift kan variera betydligt beroende på ombudets erfarenhet och rykte. Generellt sett kan du förvänta dig att betala från några hundra till några tusen svenska kronor per försändelse.


2. Komplexitet och tilläggstjänster


Kostnaden kan öka om din import kräver specialhantering, till exempel om produkterna kräver särskilda tillstånd, certifieringar eller är föremål för strikta regleringar. Om tullombudet också hanterar logistiktjänster, som frakt och lagerhållning, kommer detta att påverka den totala kostnaden.


3. Värdet och volymen på försändelsen


För större eller dyrare försändelser kan tullombudets avgifter öka eftersom riskerna och ansvaret ökar. Vissa tullombud kan även ta en procentuell avgift baserad på försändelsens värde.


4. Moms och tullavgifter


Utöver tullombudets serviceavgift måste du betala eventuella tullavgifter och moms som beräknas baserat på varornas värde, frakt, och försäkringskostnader (tullvärdet). Momsen i Sverige är vanligtvis 25%, och tullavgifterna varierar beroende på produkttyp.


5. Extra avgifter


Det kan också tillkomma extra avgifter för lagring, förseningar eller extra dokumentation som krävs av svenska tullmyndigheter eller andra reglerande organ.


För en exakt kostnadsuppskattning är det bäst att kontakta några tullombud direkt och beskriva din specifika situation och behov. De kan ge dig en mer detaljerad och skräddarsydd offert baserat på dina importplaner.

 

Importprocessen för företag – Steg för steg


Att importera varor från Kina som företag kan vara en komplex process. För att inleda måste ditt företag registreras som importör och tilldelas ett EORI-nummer. EORI, som står för Economic Operator Registration and Identification, är nödvändigt för att lämna in tulldeklarationer och hantera annan tullrelaterad verksamhet vid import från eller export till länder utanför EU. Registreringen är kostnadsfri och kan enkelt genomföras via Tullverkets officiella webbplats.


Eftersom Kina inte är medlem i EU, kan det uppstå tullhinder och andra regelrelaterade utmaningar vid import. EU har strikta regler för import från Kina, vilka måste efterlevas noggrant. Detta inkluderar bland annat efterlevnad av RoHS-direktivet, som syftar till att skydda människors hälsa och miljön genom att begränsa användningen av farliga ämnen i elektronisk utrustning. Om dessa regler inte följs, kan dina varor riskera att stoppas i tullen och skickas tillbaka till Kina.


På Tullify arbetar vi dedikerat för att säkerställa att hela importprocessen från Kina hanteras korrekt. Genom att involvera oss från start till mål, minimerar vi risken för komplikationer och säkerställer att din import flyter smidigt.

Vad kostar det att importera från Kina genom ett tullombud?

Vilka varor kan man importera?


Att importera varor från Kina erbjuder ett brett sortiment, med populära produkter som textilier, bilprodukter, köksutrustning, och elektronik. Verkstadsprodukter dominerar, utgörandes ungefär hälften av all import till Sverige från Kina.


För att dessa varor ska få säljas på den svenska marknaden, måste de uppfylla specifika lagar och förordningar. Produkterna måste exempelvis vara CE-märkta för att försäkra att de möter EU:s standarder för hälsa, säkerhet och miljö. Detta är särskilt viktigt för produkter som leksaker och skyddsutrustning.


Om du planerar att regelbundet importera från Kina kan det även krävas ytterligare tillstånd, såsom betalningsanstånd för tullavgifter eller samlad garanti som täcker ekonomiska krav i samband med tullhantering. Att känna till dessa regler är avgörande för en smidig importprocess och för att undvika problem i tullen.


 

De vanligaste frågorna om att importera från Kina till Sverige


Vilka dokument behöver jag för att importera från kina?

  1. Kommersiell faktura

  2. Fraktsedel

  3. Packlista

  4. Importlicens (om tillämpligt)

  5. CE-certifikat (för CE-märkta produkter)

  6. Tulldeklaration

Vad händer om tullen tar mina varor?

Vad kan Tullify göra för mig vid en import?

Vad importeras mest till Sverige från Kina?

Vem ska betala tull vid import från Kina?

Hur räknar jag ut tull och moms när jag importerar från Kina?

bottom of page