top of page

Guide för att exportera till Serbien


Guide: Exportera till Serbien


Att exportera varor till Serbien (landkod XS) kan vara en lukrativ affärsmöjlighet för svenska företag. Med rätt kunskap om processen kan du expandera din verksamhet och utforska nya marknader. Här är en steg-för-steg-guide som förklarar hur du går tillväga för att exportera till Serbien från Sverige.


Steg 1: Identifiera marknadsmöjligheter


Innan du påbörjar exportprocessen är det viktigt att noggrant analysera marknaden. Undersök efterfrågan på din produkt i Serbien, identifiera potentiella konkurrenter och förstå lokala regelverk som kan påverka din export. Använd resurser som Business Sweden eller svenska handelskammaren i Serbien för att få insikter och stöd.


Steg 2: Förbered nödvändiga dokument


För att exportera till Serbien krävs flera viktiga dokument:


  • Handelsfaktura: Denna bör innehålla detaljerad information om vad som exporteras, exportörens och mottagarens namn och adress, samt priset på varorna.

  • Transportdokument: Till exempel ett fraktsedel eller ett flygfraktbrev som bevisar att varorna har skickats.

  • Exportdeklaration: Skapas elektroniskt via Tullverkets TDS-system eller med hjälp av oss som ditt tullombud.

  • Ursprungscertifikat: Kan behövas för att styrka varornas ursprung och för att kunna tillämpa reducerade tullsatser. tullify.se/ursprungscertifikat


Steg 3: Registrera exportdeklaration


Registrera en exportdeklaration hos Tullverket genom deras TDS-system. Här måste du ange detaljerad information om dina varor, inklusive tulltariffnummer och ursprungsland. Denna deklaration möjliggör för tullmyndigheterna att kontrollera och godkänna dina varor för export.


Steg 4: Skicka dina varor


När du har fått alla nödvändiga godkännanden kan du börja transportprocessen. Välj en pålitlig speditör som har erfarenhet av att hantera export till Serbien. Se till att försäkringen täcker internationell frakt och att alla logistiska detaljer är ordentligt planerade.


Steg 5: Hantering vid serbiska tullen


När dina varor anländer till Serbien måste de genomgå importprocedurer. Detta inkluderar betalning av importtullar och moms, samt en detaljerad granskning av dokumentationen för att säkerställa att allt stämmer. Det är viktigt att ha en lokal kontakt eller agent som kan hjälpa till med dessa processer.


Steg 6: Eftermarknadssupport


Efter att dina varor framgångsrikt har exporterats till Serbien är det viktigt att underhålla goda relationer med dina kunder och partners där. Erbjud utmärkt kundsupport och följ upp regelbundet för att säkerställa att allt går smidigt och att förbereda för framtida affärer.

Vad exporterar Sverige till Serbien?


Sverige exporterar en mångfald av produkter till Serbien, inklusive:


  • Industrimaskiner och utrustning: Detta står för en stor del av exporten och omfattar allt från tillverkningsmaskiner till verktygsmaskiner.

  • Telekommunikationsutrustning: Svenska företag är ledande inom telekommunikation och bidrar till uppbyggnaden av Serbiens infrastruktur.

  • Bilar och transportutrustning: Svenska fordon och transportteknik uppskattas för sin kvalitet och teknologi.

  • Farmaceutiska produkter: Sverige exporterar medicinska och farmaceutiska produkter, vilket stödjer Serbiens hälso- och sjukvårdssektor.

  • Miljöteknologi: Med Sveriges ledande position inom hållbar teknik, inkluderar exporten även produkter relaterade till förnybar energi och avfallshantering.


Genom att följa dessa steg kan du framgångsrikt exportera till Serbien och utnyttja nya möjligheter på denna spännande marknad. Kom ihåg att ständigt hålla dig uppdaterad om ändringar i både svenska och serbiska tull- och handelsregler för att säkerställa smidig och effektiv handel.


Få hjälp med din exportdeklaration genom Tullify


Navigera i tullprocessen kan vara komplext och tidskrävande. Tullify erbjuder expertis och stöd för att hantera din exportdeklaration smidigt och effektivt. Med vår hjälp kan du försäkra dig om att alla tullrelaterade krav uppfylls korrekt, vilket minimerar risken för förseningar och extra kostnader. Kontakta oss för att göra din exportprocess till Serbien så problemfri som möjligt.exportera till Serbien

bottom of page